Lansering av Stockholm Sustainable Finance Centre
Vice statsminster Isabella Lövin, finansmarknadsminister Per Bolund, SEI:s vd Johan Kuylenstierna, Luca De Lorenzo, Emma Sjöström m.fl. Foto: Ylva Rylander/SEI

− För att uppfylla de internationella åtagandena inom Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsagenda, kommer tiotusentals miljarder US dollar att krävas i investeringar de kommande 25 åren för industriländer och utvecklingsländer. Behovet världen över är enormt för att finansiera dessa internationella åtaganden, säger Isabella Lövin, vice statsminister, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Sveriges regering, tillsammans med Världsbankens privatsektorarm IFC (International Finance Corporation), stödjer utvecklingen av en grön och hållbar finansmarknad med insatser både nationellt och internationellt. För att lyckas och för att få önskade utvecklingseffekter krävs att man ökar medvetenhet om hållbarhetsfrågor bland aktörer på de lokala kapitalmarknaderna genom teknisk support, utbildning, m.m. Det nya centret kan spela en viktig roll för att uppfylla dessa behov.

− Regeringen har under mandatperioden konsekvent arbetat för en mer hållbar och grönare finansmarknad. Stockholm Sustainable Finance Centre är ett viktigt steg för att höja kompetensen både bland svenska och internationella aktörer inom hållbarhet, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ska stärka hållbar finansiering i Sverige och internationellt

Regeringen satsar nu 17 miljoner kronor under tre år för att utveckla forskning, utbildning och dialog mellan relevanta aktörer om hur en hållbar finansmarknad kan skapas. Syftet med det nya centret är att ytterligare stärka den nuvarande dynamiken för hållbar finansiering i Sverige och internationellt, med fokus på växande finansmarknader i utvecklingsländer.

− Vi är mycket glada över detta nya initiativ som kommer att skapa nya former av samverkan. Ambitionen är att ge forsknings- och finansmarknadens aktörer ökad kunskap om hur finansiella investeringar kan driva på klimatomställningen och verka för ökad hållbarhet, säger Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute.

Forskningen inriktas på att förstå vilka faktorer som gör en hållbar ekonomi framgångsrik. Det nya centret kommer att genomföra forskning om hur finansmarknaden på ett mer kraftfullt sätt kan stödja en hållbar utveckling. Rekommendationer för finansinstitut och beslutsfattare kommer att utvecklas för att skapa förutsättningar för en hållbar finansmarknad att fortsätta växa.

− I dag finns ett stort intresse från många investerare att bidra till en bättre planet. Det nya intresset skapar en rad nya frågeställningar och utmaningar för det finansiella systemet. Detta är ett spännande och aktivt forskningsområde som nu får välbehövlig finansiering, avslutar Bo Becker, professor på institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Stockholm Sustainable Finance Centre kombinerar kompetens om hållbarhet, politisk styrning och finansiella marknader, som finns vid Handelshögskolan i Stockholm, samt forskningskompetens om globala policyprocesser, klimat och hållbar utveckling som finns vid SEI. Detta skapar ett unikt center för forskning och dialog mellan nyckelaktörer.

Initiativet kommer från Sveriges regering och centret kommer att ledas av Stockholm Environment Institute (SEI) och Handelshögskolan i Stockholm (SSE).

Pressfoto samt program från dagens lansering som arrangerades på Handelshögskolan i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Maud Larsen, pressekreterare hos minister Isabella Lövin
maud.larsen@regeringskansliet.se 072-452 50 29

Anna Söderström, pressekreterare hos minister Per Bolund
anna.soderstrom@regeringskansliet.se 072-532 17 13

Ylva Rylander, pressansvarig, Stockholm Environment Institute
ylva.rylander@sei.org 073-150 33 84

Hanna Flodmark, kommunikations- och marknadschef, Handelshögskolan i Stockholm
hanna.flodmark@hhs.se 070-689 90 15

Twitter: #hållbarfinans @SEIforskning @handels_sse