Hållbara finanser är ett av flera viktiga steg mot genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Inom ramen av Sveriges regerings statsobligationsförfrågan har Stockholm Sustainable Finance Centre bidragit med flera rekommendationer.

− Jag ser fram emot att sprida kunskap om SEI:s engagemang i Stockholm Sustainable Finance Centre, Hybrit och Agenda 2030-kompassen, och om hur finansmarknaden, transportsektorn och energisektorn kan ställa om, säger Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute.

Högnivåmöte om FN:s globala mål

I juli samlas världens länder under ett högnivåpolitiskt forum i New York för att diskutera FN:s globala mål. Sverige är aktiva och leder One Planet Network om hållbar livsstil och utbildning tillsammans med Japan.

− Med Sveriges internationella ledarskap inom hållbar konsumtion och produktion som grund, samarrangerar SEI i Sverige och IGES i Japan ett event vid högnivåmötet i New York. Fokus ligger på hur regeringar och företag kan arbeta tillsammans för att främja en hållbar livsstil globalt, säger Peter Repinski, projektledare vid SEI.

Vilka argument krävs för att vi skall förändra vår livsstil och vårt konsumtionsbeteende?

− Det finns en stor potential att utveckla nya, innovativa affärsmodeller som främjar en mer hållbar livsstil. Därför behövs en modig och relevant politik som formulerar en trovärdig spelplan för vår framtida samhällsutveckling, säger Peter Repinski.

Under Almedalsveckan kommer SEI också att presentera Agenda 2030-kompassen som nyligen lanserats och PRINCE-projektet som kommer med sin slutrapport efter sommaren.

− SEI deltar i projektet PRINCE, som på ett nyskapande sätt kartlägger miljöpåverkan från svensk konsumtion, både inom och utanför Sverige. Projektet avser besvara frågan om Sverige lever upp till Generationsmålet: att lösa de stora miljöproblemen i Sverige utan att försämra miljöproblemen utanför landets gränser, avslutar Louise Karlberg, centerchef för Stockholm Environment Institute.

Läs SEI:s program i Almedalen

Läs om Stockholm Sustainable Finance Centre

Läs om Agenda 2030-kompassen

Läs om projektet PRINCE

För ytterligare information och intervjuer:

Ylva Rylander, pressansvarig, Stockholm Environment Institute
ylva.rylander@sei.org 073-150 3384 @YlvaSEI @SEIforskning

 Åsa Persson, vice vd och forskningschef, Stockholm Environment Institute
asa.persson@sei.org @Perssonasa 

 Måns Nilsson, vd Stockholm Environment Institute
mans.nilsson@sei.org @mansanilsson