Skip navigation
Media coverage

”Klimatomställning har blivit norm i politiken”

Coronapandemin tvingade klimatmötet i Glasgow att ställa in. Ändå har världens klimatarbete gått framåt under det gångna året.

”Trots de positiva signalerna är det ett allvarligt läge”, säger SEI:s forskningschef Åsa Persson i en intervju med Dagens Industris Jenny Stiernstedt inför femårsdagen av Parisavtalet.

Published on 18 November 2020

Åsa Persson ser hur frågan om klimatambition kommit att diskuteras i allt fler forum, från FN:s generalförsamling till olika handelsforum och dylikt.

”Allt är inte längre avhängigt klimatkonventionens möten. Över tid kommer det att handla allt mer om rapportering och implementering i klimatarbetet. Sker rapporteringen korrekt, mäter länderna på rätt sätt, är de transparenta? Och det politiska gensvaret – går det bra eller dåligt, går det tillräckligt snabbt? – de svaren kan absolut diskuteras i andra forum också.”

Vad ser du framför dig för framtidens klimatmöten?

”Jag hoppas att man kan försöka börja jobba mer digitalt. Att föregå med gott exempel. Och att det blir ett tydligt tekniskt spår för tjänstemännen som jobbar med rapportering och mätning, den trovärdigheten är superviktig.”

Det tog tjugotre år att få till ett klimatavtal. Nu har vi tio år på oss att halvera utsläppen. Det låter som om vi måste accelerera tempot?

”Ja. Budskapet från vetenskapen och från FN:s generalsekreterare är att vi måste femfaldiga vår ambitionsnivå. Sen tror jag att vi kommer att få sen en ketchupeffekt vad gäller utsläppen, att det kommer att gå långsamt i början och snabbare sen. Men trots de positiva signalerna är det ett allvarligt läge och en enorm utmaning att halvera utsläppen till 2030.”

Åsa Persson
Åsa Persson

Research Director and Deputy Director

SEI Headquarters

Topics and subtopics
Climate : Climate policy
Related centres
SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.