Hetkel Euroopas ja Eestis toimuvad arengud keskkonnapoliitika valdkonnas loovad soodsa pinnase ja hea ajastuse keskkonnategevuste süsteemseks rakendamiseks Eesti ettevõtetes. Seda toetab ringmajanduse ja ressursitõhususe põhimõtete laiem integreerimine erinevatesse õigusaktidesse, samuti energiatõhususe nõuete rakendamine. Lisaks on viimasel ajal Eestis palju tähelepanu saanud jäätmevaldkonna õigusliku regulatsiooni ülevaatamine ja täiendamine.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus on koostöös Keskkonnaministeeriumiga Euroopa Liidu projekti ENHANCE raames välja töötanud nimekirja võimalikest regulatiivsetest meetmetest, mis aitaksid kaasa keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS rakendamisele, aga samas panustaksid ka teistesse olulistesse keskkonnapoliitilistesse arengutesse, näiteks ressursi- ja energiatõhususe parandamisse Eesti ettevõtlussektoris.

„Praegu on just sobiv aeg võimalike regulatiivsete meetmete üle arutamiseks, kuna see annab meile hea võimaluse jõuda erinevate osapooltega kokkuleppele. Seejärel saame meetmeid planeeritavate õigusmuudatuste ettevalmistamisel, sealhulgas peagi koostatava ringmajanduse tegevuskava kokkupanemisel, arvesse võtta,“ mainis Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.

„Viimase kahe aasta jooksul välja sõelutud meetmete nimistu puudutab väga erinevaid tegevusvaldkondi alates finantsgarantiidest kuni ettevõtete aruandluskohustuse vähendamiseni,“ kommenteeris Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse programmijuht Harri Moora. „Väljatöötatud meetmete rakendamise laiem mõte on selles, et ettevõte, kes soovib juurutada keskkonnajuhtimissüsteemi vastavalt Euroopa Liidu keskkonnasüsteemi EMAS määruse nõuetele, saaks nende meetmete näol olulisi regulatiivseid aga ka majanduslikke leevendusi. Samal ajal aitaks see ka ametkondadel järelevalvesse suunatud ressursse vähendada. Seega peaksid sellest olukorrast võitma kõik. Seda kinnitavad ka teiste projektis osalevate partnerriikide kogemused, kes selliseid meetmeid on juba varem rakendanud,“ lisas Moora.

EMAS rakendamisele kaasa aitavate regulatiivsete meetmete ja parimate näidete kogumine ning analüüs on toimunud Euroopa Liidu projekti ENHANCE raames. Projekti eesmärgiks on toetada Keskkonnaministeeriumit Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS rakendamise edendamisel, pakkudes selleks välja regulatiivseid meetmeid, mis omakorda motiveeriksid ettevõtteid EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi üha enam rakendama. Neli aastat kestva projekti ENHANCE raames toetutakse teiste projektis osalevate liikmesriikide nagu Hispaania, Austria, Itaalia ja Tšehhi kogemusele. Projekti rahastab Interreg Euroopa programm.

Ringmajanduse seminar toimus konverentsikeskuses Bliss Mustamäel.