BONUS RETURN undersöker hur man med hjälp av olika teknologier kan förvandla näringsämnen som orsakar övergödning, som exempelvis fosfor, till något som istället kan vara till nytta för Östersjöregionen. Lösningar som ska vara både hållbara och lönsamma och gå att skala upp i större skala.

BioPhree®, från nederländska Aquacare, specialister på vattenrening, och TerraNova® Ultra, från det tyska företaget TerraNova, är båda vinnare i en tävling anordnad av BONUS RETURN, vars syfte är att identifiera lovande teknologier som kan fånga in de näringsämnen som orsakar övergödning.

Vinnarna får stöd till inledande kommersialisering med syfte att uppnå teknisk beredskapsnivå TRL 6 enligt EU:s definitioner, eller högre. Det innebär att teknologin ska vara demonstrerad i en relevant miljö. I stödet ingår: testanläggningar, hjälp med affärsplaner, produktutveckling och en introduktion till potentiella marknader i Östersjöregionen.

BioPhree® fångar upp fosfor som är löst i vatten och skapar av det ett flytande gödningsmedel för användning i jordbruk. Teknologin kan användas både på ytvatten (till exempel sjöar, floder, bäckar och avrinning från jordbruksmark) och på avloppsvatten. Den kommer nu att testas vid ett avloppsreningsverk i Knivsta kommun, norr om Stockholm.

“Mina förväntningar på dessa tester är att få fram bra data och resultat om fosforborttagning vid ett specifikt och väl definierat avloppsreningsverk i Skandinavien. De här testerna kommer att ge oss mer data, kunskap och förhoppningsvis även nya affärsmöjligheter i Östersjöregionen.”

— Koos Baas, vd för Aquacare

Koos Baas hoppas också att resultaten från testerna kommer att bidra till en ökad medvetenhet om fosforns roll i Östersjöns skadliga algblomningar.

TerraNova® Ultra-teknologin extraherar fosfor och potentiellt även kväve, ett annat näringsämne som orsakar övergödning. Metoden producerar även ett träkolsliknande bränsle och förbättrar och ökar produktionen av biogas från avloppsslammet från reningsverk. Den första anläggningen av den här typen är just nu i drift i Kina. TerraNova® Ultra ska nu testas vidNorrsundet Slamförädling AB pilotanläggning i Gävle.

“Företag som producerar vått organiskt avfall som avloppsslam, avfall från ölbryggerier, kycklinggödsel med mera kommer att få data på vilken potential hydrotermisk karbonisering (HCT) har på deras avfall, och vilka produkter som kan skapas med hjälp av teknologin.”

— Rickard Widerberg, projektingenjör på Norrsundet Slamförädling AB

“För att bekämpa övergödning finns ett behov av att testa nya lösningar i redan existerande operativa miljöer. Förhoppningsvis leder detta till att vår teknologi får luft under vingarna och tids nog kan spela en viktig roll för hela Östersjöregionen.  ”

— Sten Stenbeck, projektledare vid RISE Research Institutes of Sweden.