Fossilfritt Sverige och ett 20-tal branschföreträdare skriver insiktsfullt på DN Debatt  om hur klimatpolitiken de senaste åren blivit näringspolitik – som ger jobb, tillväxt och en ökad svensk export. Ett globalt skifte pågår, där förnyelsebar energi är mer konkurrenskraftig än fossil och där konsumenter och företag allt oftare ställer krav på fossilfrihet.

Sverige har visat ett starkt internationellt ledarskap för industrins klimatomställning och har tillsammans med Indien tagit initiativ till LeadIT , ett partnerskap mellan länder och företag som visar vägen till nettonollutsläpp från tung industri som stål och cement. Utöver de punkter som lyfts i debattartikeln är det oerhört viktigt att Sverige, för klimatet och för svensk industri, fortsatt är en internationell drivkraft.

Läs repliken i sin helhet på DN Debatt.