„Ringhanked, inglise keeles Circular procurements, on võrdlemisi uus kontseptsioon, mille eelistest veel palju ei teata ja mis pole meil laialdaselt kasutusel,“ kommenteeris projekti Eestipoolne eestvedaja, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse programmijuht Harri Moora.

„Ringhanked erinevad tavahangetest selle poolest, et panevad nii hankija kui tootja õlule kohustuse mõelda sellele, mis hangitud toodetest nende eluringi lõppfaasis saab. Eesmärk on mitte ainult vältida käideldava jäätme või prügi teket, vaid näha kasutatud toodet kui ressurssi või toorainet uueks toote tootmiseks. Siia alla käivad nii igapäevaselt kasutatavad lihtsad tooted nagu taaskasutatud kiust toodetud paber kui ka tõelised innovaatilised lähenemised, mida esindab Eestis näiteks Advanced Sports Installations Europe ettevõte, mis pakub uuenduslikku kunstmuruga jalgpalliväljakute renditeenust,“ lisas Moora.

Kuna ringhanked pole veel Eestis ega teistes Euroopa riikides laialdaselt kasutusel, on CircPro projekti eesmärk seda olukorda muuta. Üks projekti peamisi tegevusi hõlmab endas seetõttu kogemuste vahetamist ringhangete poliitika ja tavade kohta Soome, Eesti, Itaalia, Hispaania, Kreeka, Norra, Leedu, Bulgaaria, Horvaatia ja Portugali avaliku sektori asutuste vahel. Projekti jooksul arendatakse projekti partnerriikides, sh Eestis kogutud parimate tavade põhjal välja meetmete pakett, et edukate näidete põhjal ringhangete edendamist ja rakendamist hõlbustada. Laiem eesmärk on seekaudu edendada ühiskonnas jätkusuutlikumaid valikuid ja ringmajandust.

CircPro avaseminarist võtsid osa 30 valdkonna spetsialisti, kes soovisid ringhangete teemal mõtteid vahetada ja uut infot saada. Muuhulgas osalesid üritusel  Eesti Keskkonnaministeeriumi ja teiste riigiasutuste esindajad, kohalike omavalitsuste esindajad, ettevõttete esindajad, valitsusväliste organisatsioonide esindajad ja hankespetsialistid.

 

Projekti CircPro rahastab Interreg Euroopa programm. Lisaks Eestile, kus projektipartnerina osaleb Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, panustavad projekti veel Soome, Itaalia, Hispaania, Kreeka, Norra, Leedu, Bulgaaria, Horvaatia ja Portugali ülikoolid ja organisatsioonid. CircPro kestab kokku viis aastat (2018-2022). Projekti kohta saab lugeda lisa kodulehelt www.interregeurope.eu/circpro/.