Skip navigation
Project

see in English

CircPro – nutikad ringhanked

Projekti CircPro eesmärgiks on läbi ringhangete (circular procurements) rakendamise suurendada üleminekut ringmajandusele.

Active project

2018–2023

Riigihangetega tellitud tooted ja teenused moodustavad ligi 20% Euroopa Liidu SKP-st. Seetõttu on riigihangetel ka oluline roll üleminekul ringmajandusele, et säilitada toodete, materjalide ja ressursside väärtust võimalikult kaua ning tekitada minimaalselt jäätmeid.

Projekti Smart Circular Procurement ehk CircPro eesmärk on tänu ringhangete rakendamisele suurendada üleminekut ringmajandusele. Ringhanked on konkurentsivõimelised tooted, teenused või süsteemid, mis on pikema elueaga ning väärtustavad materjalide taaskasutamist. Selleks, et taaskasutust võimaldada, on vaja sellele mõelda juba toodete loomisprotsessi käigus.

Ringhangete laiema kasutuselevõtu tulemuseks on eeldatavalt suurem energia ja materjalide kokkuhoid ning uudsed lahendused turu jaoks. Peamised ringhangete korraldamist takistavad tegurid on vähene teadlikkus, menetluslikud ja õiguslikud tõrked ning hankijate arusaamad ringlusse võetud materjalidest valmistatud toodete kasutamisest.

CircPro projekt algas 2018. aasta juunis ning vältab 2023. aasta juunini. 12 partnerit Euroopa Liidu maadest ja Norrast lahendavad projekti väljakutseid järgmiselt:

  • leida organisatsioonid, isikud ja võrgustikud, kes edendaksid ringhankeid
  • selgitada välja peamised õiguslikud ja menetluslikud probleemid
  • korraldada kohtumised ja kahepoolsed arutelud ostjate ja tarnijate vahel.
Harri Moora

Head of Unit, Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.