Riigihanked moodustavad suure osa Euroopa tarbimisest, ligi 20% Euroopa Liidu SKP-st. Seega on riigihangetel on oluline roll ringmajandusele üleminekul, et säilitatada toodete, materjalide ja ressursside väärtust nii kaua kui võimalik ning tekitada minimaalselt jäätmeid.

Smart Circular Procurement projekti ehk CircPro eesmärk on tänu ringhangete rakendamisele suurendada ringmajandusele üleminekut. Ringhanked on konkurentsivõimelised tooted, teenused või süsteemid, mis on pikema elueaga ning väärtustavad bioloogiliste ja tehniliste materjalide taaskasutamist. Et suurendada (toodete) taaskasutust ja aidata sulgeda materjalide ringlust tuleb õiged otsused teha juba toodete loomisprotsessi ajal.

Ringhangete protsessi tulemusena oodatakse, et selle tingimused ja kriteeriumid suurendaksid energia ja materjalide kokkuhoidmist ning ringluse sulgemist, pakkudes sealjuures uuenduslikku levikut ja turulahendusi. Peamised takistused seoses ringhangetega on teadmiste puudumine, menetluslikud ja õiguslikud tõkked ning hankijate arusaamad ringlussevõetud materjalidest valmistatud toodete kasutamisest.

CircPro projekt algas 2018. aasta juunis ning vältab 2023. aastani. 12 partnerit 10 Euroopa Liidu regioonist ja Norra proovivad väljakutseid lahendada järgmiselt:

  • leida organisatsioonid, isikud ja võrgustikud, kes edendaksid ringhankeid
  • selgitada välja peamised õiguslikud ja menetluslikud probleemid
  • korraldada kohtumised ja kahepoolsed arutelud ostjate ja tarnijate vahel.

Projekti partnerid:

Kouvola Innovation (juhtpartner, Soome)

Keskkonna – ja ruumilise planeerimise ministeerium, Andaluusia piirkondlik valitsus (Hispaania)

Piemonte piirkond (Itaalia)

Torino ülikool (Itaalia)

Ida-Makedoonia ja Thrace piirkond (Makedoonia)

Alentejo koordinatsiooni ja regionaalse arengu komisjon (Portugal)

Bulgaaria Taaskasutusliit (Bulgaaria)

Arenguagentuur IGRA (Horvaatia)

Leedu Innovatsioonikeskus (Leedu)

Elverum’i vald (Norra)

Ahvenamaa valitsus (Soome)