A man standing in the front of the picture, wearing a hat and a backpack, looking through binoculars. The background is colored orange, sun simmering through warm clouds. Under the orange sky stand several shilouettes of mountains, each one increasingly lighter and soaked in sun.

VINCI projekt pakub kutseõppeasutustele uuendusliku õppekava vähese süsinikuheitega turismi edendamiseks. Foto: Yifan Li / EyeEm / GettyImages

Euroopa Liit on tegemas üha suuremaid jõupingutusi süsinikuheite vähendamiseks ja turismisektoril on selle saavutamisel järjest kasvav roll. Aasta alguses kävitus Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinna) osalusel turismisektorile suunatud projekt VINCI (Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox to Foster Low Carbon Tourism & Related Entrepreneurship / koolitajatele mõeldud virtuaalse ja liitreaalsuse platvorm vähese süsinikuheitega turismi edendamiseks). VINCI on strateegilise partnerluse projekt täiskasvanuhariduse valdkonnas, mida koordineerib Malta organisatsioon MECB Ltd. Projekti rahastatakse Erasmus+ programmi vahenditest.

Projekt kestab 2022. aastast kuni 2024. aastani. Eesmärk on edendada üleminekut vähese süsinikuheitega turismile ja sellega seotud ettevõtlust mitmes EL-i liikmesriigis. VINCI projekt toob kokku partnerid seitsmest Euroopa riigist, kuhu on kaasatud kliimamuutuste, säästva arengu, turismi, ettevõtluse, kutsehariduse arendamise ja digitaaltehnoloogiate (liit- ja virtuaalreaalsus, e-õpe) eksperdid.

VINCI projekti käigus töötatakse välja 1) uuenduslik õppekava vähese süsinikuheitega turismi edendamiseks kutseõppeasutustes, 2) head näited, kuidas turismisektori sidusrühmad saavad vähendada CO₂-heidet turismi erinevates etappides (planeerimisel, liikumisel ja sihtkohas), 3) koolitusmaterjal, milles kasutatakse liit- ja virtuaalreaalsuse elemente, 4) e-õppe platvorm (VINCI Toolbox), mis koondab kokku projektis välja töötatud materjalid ning 5) e-raamat, mis juhendab kutseõppeasutuste turismiõpetajaid.

SEI Tallinnal on pikaajaline kogemus jätkusuutlikus turismis nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Keskus panustab projekti kliimamõju vähendamise ja süsiniku jalajälje hindamise, ökoinnivatsiooni ning ringmajanduse valdkonnas, jagades teadmisi vähese süsinikuheitega turismi vahendite ja meetodite väljatöötamisest.

Projekti tulemused tehakse kättesaadavaks turismivaldkonna sihtrühmadele, sh kutsehariduse turismiõpetajatele ja õppijatele ning turismisektori ettevõtetele. Projekti tulemusena välja töötatud materjale kasutatakse nii turismivaldkonna koolitajate (nt olulisemate Eesti kutseõppeasutustes) kui ka teiste sidusühmade koolitamiseks näiteks turismi- ja ettevõtlussektori ühendustes.

Projekti tegevuste kohta saab rohkem lugeda projekti veebilehel , SEI Tallinna veebilehel ning Facebooki leheküljel .