Euroopa Komisjon on võtnud vastu rea ettepanekuid, et kohandada Euroopa Liidu (EL) kliima-, energia-, transpordi- ja maksupoliitikat viisil, mis vähendaks kasvuhoonegaaside heidet ning muudaks ELi majanduse jätkusuutlikumaks. Muutusi planeeritakse viisil, mis oleks õiglane ja kaasav ning mis muudaks ühtlasi kliima- ja keskkonnaprobleemid majanduse uuteks võimalusteks. Turismisektor on üks ELi majandussektoreid, milles tuleb vastu võtta meetmeid, et aidata saavutada ELi ambitsioonikaid eesmärke emissioonide vähendamisel. Selleks peavad kõik turismisektori osapooled mõistma seost turismi, kliimamuutuste, transpordi ja madala süsinikujalajäljega energiaallikate vahel ning saama aru, kuidas disainida turismiteenuseid võimalikult väikese CO2-heitega.

Hetkel puuduvad turismisektori töötajaid välja õpetavatel kutsehariduskeskustel ning koolitajatel asjakohased koolitusmaterjalid, mis annaksid piisavalt ülevaatlikke teadmisi ja oskusi vähese CO2-heitega turismilahenduste kohta.

Seetõttu on VINCI projekti eesmärk luua uuenduslikud õppematerjalid, et tõsta turismisektoris tegutsejate teadlikkust turismisektori panusest kliimamuutuste võimendamisse ja võimalustest, kuidas minna üle vähese süsinikuheitega turismilahendustele.

VINCI projekti peamised väljundid on:

  • Loodav uuenduslik õppekava vähese CO2-heitega turismi õppimise edendamiseks ja sellega seotud ettevõtluse võimendamiseks.
  • Liitreaalsuse/virtuaalreaalsuse juhtumiuuringud selle kohta, kuidas turismisektori sihtrühmad saavad tekitada oma tegevusega vähem CO2 heiteid.
  • Digitaalne kutsehariduse ja -koolituste tööriistakast “Madala süsinikusisaldusega turism ja sellega seotud ettevõtlus”.
  • Koolitajate juhend vähese CO2-heitega turismi ja sellega seotud ettevõtluse kohta.

Projektipartnerid

VINCI projekti rahastab Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist (No. 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011).