Det ger en enkel, snabb och jämförbar ögonblicksbild av hur mycket utsläpp den totala portföljen genererar. Men att vi i Sverige tvättar våra portföljer förändrar inget i realekonomin. Eller?

Välkommen till ett seminarium om hur finansbranschen på bästa sätt kan bidra till verklig omställning av realekonomin. Seminariet tar avstamp i en ny rapport från Stockholm Sustainable Finance Centre kring hur stora kapitalägare kan agera för att nå klimatmålen i fyra koldioxidintensiva sektorer: cement, stål, jordbruk och kol/olja/gas.

Seminariet arrangeras av de svenska medlemmarna i Net Zero Asset Owner Alliance (AOA), Alecta, AMF, Folksam och Nordea. Tillsammans förvaltar vi cirka 3000 miljarder SEK, eller drygt två svenska statsbudgetar.

Frågeställningar:

Bör stora kapitalägare sälja av allt innehav i koldioxidintensiva branscher bolag eller förändra genom påverkan? Om svenska kapitalägare väljer att sälja, vem kommer då äga bolagen och vad blir resultatet? Hur ska finanssektorn bäst agera för att bidra till en verklig omställning av realekonomin och vilka verktyg finns till hands? Hur ska kapitalägare, näringsliv och politiker samarbeta för att säkerställa att pengarna investeras i det som ger mest nytta?

Medverkar gör bland andra:

  • Aaron Maltais, rapportförfattare, Program Director Stockholm Sustainable Finance Centre, Senior Researcher SEI, Docent
  • Johan Kuylenstierna, moderator och ordförande klimatpolitiska rådet
  • Viveka Hirdman Ryrberg, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Investor
  • Ann Carlsson, VD Apoteket
  • Thomas Hörnfeldt, VP Sustainability & Public Affairs, SSAB
  • Eric Usher, Head of UNEP FI (FNs finansiella miljöprogram)
  • Magnus Billing, vd Alecta
  • Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF
  • Michael Kjeller, vice vd Folksamgruppen och kapitalförvaltningschef, Folksam
  • Katja Bergqvist, vd Nordea Life & Pension

Registrera dig nedan så skickas en länk till sändningen ut till den e-postadress du anmält.

Anmälning

Registrera dig genom länken nedan.

Registera nu