Skip navigation
Media coverage

DN Debatt: “Riktade bidrag krävs för att göra klimatpolitik populär”

För att Sverige ska klara klimatmålen måste fossila drivmedel bli dyrare. Om det tillåts drabba ekonomiskt utsatta grupper blir det dock svårt att få acceptans för politiken,” skriver Katarina Axelsson, Jindan Gong, Aaron Maltais, Björn Nykvist, Claudia Strambo och Maria Xylia vid SEI, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Published on 18 March 2024
Media coverage contact

Ylva Rylander / ylva.rylander@sei.org

Electric car charging with wind turbines and solar panel.

Elbilsladdning med vindkraftverk och solpaneler.

Foto: Jasmin Merdan. Getty Images.

För att Sverige ska klara klimatmålen måste fossila drivmedel bli dyrare. Riktade stöd kan lösa dilemmat, men förslag om en rättvis omställning saknas helt i regeringens klimathandlingsplan.

Katarina Axelsson, Jindan Gong, Aaron Maltais, Björn Nykvist, Claudia Strambo och Maria Xylia

I klimathandlingsplanen kritiseras målet om 70 procents minskade utsläpp från inrikes transporter till år 2030 för att vara beroende av hög inblandning av biobränslen och att det flyttar fokus från den långsiktiga lösningen att elektrifiera fordonsflottan.

Artikelförfattarna håller med om att biodrivmedel främst är en övergångslösning och att elektrifiering är en av de viktigaste lösningarna, men att sänka Sveriges klimatambitioner för att uppnå folklig acceptans gör att klimatmålen inte nås. 

De lyfter också att satsningar på transporteffektivitet genom ökad kollektivtrafik helt saknas, trots att det skulle hjälpa de som drabbas av ökade omställningskostnader.

Den förda politiken och föreslagna inriktningen framåt innebär kraftigt sänkta priser på fossila drivmedel, ökade utsläpp och lägre konkurrenskraft för elbilar, tvärtemot regeringens önskan om ökad elektrifiering.

SEI:s forskning visar att de mest sårbara grupperna bor i glesbygd, har lägre inkomster än genomsnittet och svårare att klara ökade transportkostnader. För att stödja dem och öka acceptansen för klimatpolitiken, presenteras tre klimatpolitiska förslag för transportsektorn, bland annat att: ”Investeringar i kollektivtrafik gynnar de som har svårast att ställa om och måste betraktas som lika strategiskt som fossilfri industri och ett fossilfritt energisystem.”

Ökade drivmedelskostnader slår särskilt hårt mot ekonomiskt utsatta grupper eller de som måste ha bil då avståndet till kollektivtrafik är alltför långt. Samtidigt  har biljettpriserna ökat mycket mer än priset på drivmedel sedan år 2000, när det är satsningar på en attraktivare kollektivtrafik som behövs.

Undertecknad av:

Aaron Maltais
Aaron Maltais

Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Claudia Strambo
Claudia Strambo

Research Fellow

SEI Headquarters

Bjorn Nyqvist
Björn Nykvist

Team Leader: Energy and Industry Transitions; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Jindan Gong
Jindan Gong

Research Associate

SEI Headquarters

Maria Xylia
Maria Xylia

Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.