SEMINAR: Green to scale: 10 madala süsinikusisaldusega lahendust kestliku majandusarengu tagamiseks Eestis

Aeg:  30. aprillil 2018 kell 10-14.00

Koht: Nordic Hotel Forum , Capella saal , Viru Väljak 3, Tallinn

Keel: Üritus toimub inglise keeles

Registreerimine: Pane end kirja SIIN (registreerimine lõppenud)

Seminari avasõnad lausus minister Kadri Simson keskendudes Energiamajanduse arengukavale aastani 2030. Edasi tutvustasime projekti Green to Scale tulemusi, mille eesmärgiks oli tuua välja lahendused liikumaks madala süsinikuga majanduse suunas.

Green to Scale uuringu läbiviimist korraldas Soome innovatsioonifond Sitra Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahalisel toel. Uurimuse valmimisse panustasid SEI Tallinn ja SEI Aafrika. Projekti eesmärk oli analüüsida, mis juhtuks, kui Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina kiirendaks 10 valitud lahenduse kasutuselevõttu energeetika, transpordi, tööstuse, hoonete, põllumajanduse ja metsanduse vallas võrreldes tänase arengutempoga ja jõuaksid seekaudu 2030. aastaks Põhjamaade juhtivate riikide poolt juba praeguseks saavutatud tasemele. Projekti varasemate aruannetega saab tutvuda siin: https://www.sitra.fi/en/topics/greentoscale/.

Peale lõunasööki tutvustasid SEI USA keskuse direktor Michael Lazarus ja SEI USA ekspert Georgia Piggot fossiilkütustest loobumise alal tehtud uurimustööde tulemusi nii USAs kui laiemalt.

Päevakava:

9.30 – 10.00 Tervituskohv

10.00 – 10.10 Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni tervitussõnad – Eesti energiamajanduse peamised eesmärgid aastani 2030

10.10-10.15  Soome suursaadik Kirsti Narineni tervitussõnad

10.15 – 10.35 Green to Scale projektitulemuste tutvustus – Oras Tynkkynen, Sitra (Soome) ja Lauri Tammiste, SEI Tallinn (Eesti)

10.35 – 10.50 Arutelu ja tagasiside Green to Scale projekti tulemuste baasil –  Timo Tatar, Energeetika osakonna juhataja, MKM

10.50 – 11.05 Arutelu ja tagasiside Green to Scale projekti tulemuste baasil –  Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt

11.05 – 11.15  Gunnar Okki sõnavõtt, Põhjamaade Investeerimispank (NIB)

11.15 – 12.00 Paneeldiskussioon – Kuidas kiirendada investeeringuid madalsüsinikul põhinevatesse lahendustesse Eestis – Gunnar Okk, Põhjamaade Investeerimispank; Maria Helbling, Alexela Grupp; Kalle Kiigske 4Energia juhatuse liige; Michael Lazarus, SEI USA juhataja

12.00-12.45 Lõuna

12.45 – 13.45 Michael Lazarus ja Georgia Piggot, SEI USA – Fossiilkütuste tootmise vähendamise protsessi juhtimine: puuduv puzzletükk kliimapoliitikas

13.45 – 13.55 Lõpusõnad Lauri Tammistelt, SEI Tallinna juhataja