Skip navigation

SEI Tallinn

SEI Tallinna tegevusalaks on rakendusuuringute läbiviimine, sidusrühmade kaasamine ja suutlikkuse arendamine Läänemere ja Euroopa Liidu piirkonnas.

Allpool on valik SEI Tallinna eestikeelsetest uudistest. Vaata ka lehe ingliskeelset versiooni.