Avalik sektor on väga suur tarbija. Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist ligikaudu 14-16 protsenti. Arvestades, et riik tarbib suurema osa maksumaksja rahast, tuleb seda
teha vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning kogu ühiskonna huve arvestades. Euroopa Liidu sh ka Eesti kogemus kinnitab, et keskkonnahoidlikud hanked suudavad oluliselt mõjutada turul pakutavaid tooteid/teenuseid, mille tulemusena muudavad ettevõtted oma tootmise, tooted ja/või teenused keskkonnahoidlikumaks. Selliste toodete valmistamisel kasutatakse tavaliselt loodusvarasid võimalikult tõhusalt ja saastatakse vähe ning toodetel on minimaalne mõju keskkonnale nii kasutusajal kui ka kasutusest kõrvaldamisel. Keskkonnahoidlike riigihangetega soodustatakse nii keskkonnahoidlikku tootearendust ja uuenduslikkust kui panustatakse oluliselt ka meie elukeskkonna ja tervise parendamisse. Peale selle aitavad sellised hanked kokku hoida riigi- ja kohalike omavalitsuste raha.

Keda seminarile ootame?

Ürituse sihtrühm on riigiasutused ja kohalikud omavalitsused (otsusetegijad, hankespetsialistid ja teiste asjakohaste ametite esindajad).

Seminari töökeel: eesti keel
Seminari maksumus: seminar on tasuta
Registreerimine: Registreerimise tähtaeg on 11. september
Seminar toimub: Roosikrantsi 4B, Tallinn

Programm

10:30-11:00 Kogunemine – registreerimine ja hommikukohv

11:00-11:10 Avasõnad

  • Keskkonnahoidlikud riigihanked Eestis, SEI Tallinna esindaja

11:10-11:30 Keskkonnahoidlike riigihangete rakendamine Eestis – viimase aja arengud ja edasised plaanid

  • Keskkonnaministeeriumi esindaja

11:30-11:45 Keskkonnahoidlike riigihangete koolitused

  • Kai Klein, Balti Keskkonnafoorum (BEF)

11:45-12:00 Ülevaade StratKit projektist – Innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses: jätkusuutlikud riigihanked Läänemere piirkonnas

  • SEI Tallinna esindaja

12:00-12:30 Keskkonnahoidlike riigihangete põhimõtete rakendamine Euroopa Liidu toidu ja toitlustuse hangetes

  • SEI Tallinna esindaja

12:00-13:10 Lõuna

13:10-13:40 Koolide ja lasteaedade toitlustushanked Eestis – ülevaade, probleemid ja väljakutsed

  • Baltic Restaurants esindaja

13:40-14:00 Koolide ja lasteaedade toitlustushanked Tallinna linnas

  • Tallinna linna esindaja

14:00-14:20 Arutelu

14:20-14:35 Kohvipaus

Avaliku sektori ringhanked

14:35-14:45 Ülevaade CircPro projektist – nutikate ringhangete rakendamine Euroopas

14:45-15:00 Mis on ringhanked ja kuidas ringmajanduse põhimõtteid kasutada riigihangetes

  • SEI Tallinna esindaja

15:00-15:30 Ülevaade Euroopa ja Eesti parimatest praktikatest

  • SEI Tallinna esindaja

15:30-16:00 Arutelu

16:00-16:20 Päeva kokkuvõte

Registreerimine

Seminarile registreerimine kestab 11. septembrini.

Registreeru siin

Seminari rahastab Interreg Läänemere piirkonna ja Interreg Euroopa programm