Enligt WWF:s senaste Living Planet Report lever svensken som om hen hade 4,2 jordklot till sitt förfogande. Den genomsnittlige svenskens livsstil är alltså varken långsiktigt hållbar eller rättvis, sett till klimatutsläpp och resursförbrukning. Detta gäller även för de flesta EU-länder och USA.

– Med hjälp av verktyget hoppas vi kunna bidra till att en bredare allmänhet förstår vilken miljöpåverkan deras livsstil ger upphov till. Vi hoppas också att vi kan skapa engagemang och vilja att förändra, säger Katarina Axelsson, forskare på Stockholm Environment Institute.

Genom att anpassa kalkylatorn för mobila enheter och kommunicera den på sociala medier, är tanken att nå ut till många. Man kan fylla i testet mer eller mindre på resande fot. Klimatkalkylatorn ställer ett antal frågor om din livsstil som tar cirka tio minuter att besvara. Sedan får du reda på hur stor din klimatpåverkan är från bostaden, biffen, bilen och butiken – och vad du kan göra för att minska den.

Miljösmartare val

Syftet med Klimatkalkylatorn är att individer ska förstå hur deras val i vardagen påverkar klimatet och planeten samtidigt som de får tips om miljösmartare val.

– Genom verktyget blir det tydligt att en stor del av den klimatpåverkan som vi svenskar ger upphov till är inbyggd i våra livsstilar. Det är svårt att komma ner till riktigt låga nivåer. Vi hoppas att verktyget kan bidra till viktiga diskussioner om vilka förändringar vi gemensamt kan åstadkomma för att nå långsiktigt hållbara konsumtionsnivåer, säger Katarina Axelsson.

– Dina val i vardagen är viktiga och spelar stol roll. Att äta mindre kött, resa mindre med bil och flyg – om möjligt – och att se över vilken energi du använder i hemmet är exempel på konkreta tips på vägen mot mindre utsläpp, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi- och innovationer på WWF.

Genomsnittssvenskens livsstil ger upphov till cirka 11 ton växthusgaser varje år. Drygt två ton är offentliga utsläpp från till exempel skola, sjukvård och infrastruktur. Dessa är svåra att påverka som enskild individ. Jämförelsevis ligger det globala utsläppsgenomsnittet på sex ton.

I Sveriges nationella utsläppsstatistik ingår bara de utsläpp som görs inom landets gränser, inte de utsläpp som genereras via vår konsumtion. Genom att använda Klimatkalkylatorn får du en bättre förståelse för hela den påverkan som din livsstil genererar, oavsett i vilket land utsläppen sker.

Stort intresse

Lanseringen har fått stort gensvar. På ett par veckor har fler än 25 000 svenskar använt Klimatkalkylatorn för att kolla sina klimatutsläpp.

– Jag tror att många har förstått att vi behöver förändra vår livsstil för att möta klimatförändringarna. Människor vill bidra till omställningsarbetet och funderar över vilken skillnad de kan göra. Det är positivt. En viktig förutsättning för att skapa förändring är att man förstår vilken påverkan olika konsumtionsaktiviteter faktiskt har, som till exempel flygresan och shoppingen. Intresset är också stort för att vi har lyckats väl med att ta fram en mobilanpassad kalkylator som man kan dela i sociala medier.

Ligger du över eller under det nationella genomsnittet på 11 ton? Vad kan du göra för att komma ner till 7 ton som är WWF:s mål för 2020?
Testa på www.klimatkalkylatorn.se

Bakgrund:

SEI forskar inom hållbar produktion och konsumtion
Klimatkalkylatorn bygger på SEI:s mångåriga arbete inom området hållbar konsumtion. SEI har utvecklat flera verktyg för olika ändamål som beräknar klimat- och ekologiskt fotavtryck. Läs mer:
SEI Initiative on Producer to Consumer Sustainability
SEI Tools

FN:s klimattoppmöte i Paris
För att undvika de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna, kom världens ledare på klimattoppmötet i Paris 2015 överens om att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och helst vid 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. För att klara det måste de globala utsläppen börja minska före 2020 och världen nå nollutsläpp år 2050.