Prügi võib merre jõuda nii maismaal kui ka merel toimuva inimtegevuse tagajärjel. Õppeprogrammi käigus toimub rühmatöö, kus uuritakse mereranda ja tuvastatakse sealne prügi. Protsessi käigus õpitakse tundma mereprügi materjale, saadakse teada enim levinud mereprügi tüübid ja allikad. Tulemusi tutvustatakse kaasõpilastele ja arutletakse ühiselt randa iseloomustavate näitajate, mereprügi koostise ning leviku seoste üle.

Programm koosneb kolmest osast:

  • Õppepäevale eelnev tegevus koolis: tutvumine mereprügi teemaga veebimaterjalide abil ja uuritavate rannalõikude valimine (3. peatükk)
  • Ühepäevane õpe mererannas (4. peatükk)
  • Mereprügi analüüs, tulemuste esitlus ja arutelu, mida võib teha mererannas või koolis (5. peatükk)

Seos õppekavaga:

Õppeained: geograafia, ühiskonnaõpetus.

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng – analüüsitakse inimtegevusest põhjustatud mereprügi, mis mõjutab nii merekeskkonna ja rannikute seisundit kui ka inimeste tervist ja majandust.

Õpitulemused: Õpilased omandavad teadmised mereprügi olemusest, teekonnast ja tekke allikatest. Suureneb teadlikkus Läänemerre jõudvast prügist.

Programmi sihtrühm: gümnaasiumiõpilased.

Õppeprogrammi sobib kasutada nii saarte kui mandri randades.

Tutvu mereprügi õppematerjaliga:

 

Õppeprogramm: Mereprügi olemus ja päritolu (16 lk)