Skip navigation
Project

see in English

BaltiPlast – Plastireostuse vähendamine ringmajanduse kontekstis Läänemere maades

BaltiPlast projekt aitab kaasa ühekorraplasti ja plastpakendite kasutamise vältimisele ja vähendamisele Läänemere piirkonnas.

Active project

2023–2025

Project contact

Harri Moora / harri.moora@sei.org

Plasti tootmine ja tarbimine on Euroopas märkimisväärselt kasvanud, mistõttu plastijäätmed saastavad veeressursse, ohustavad inimeste ja keskkonna tervist ning võivad kahjustada kogu Läänemere piirkonna ökosüsteemi. Plasti taaskasutamise ja ringlussevõtu määr on veel üsna madal. Seetõttu on teadmiste levikuks ja toimivate lahenduste edendamiseks vaja koostööd kohalike omavalitsuste ja kõigi plastijäätmete väärtusahela osaliste vahel.

BaltiPlasti 18 projektipartnerit Saksamaalt, Rootsist, Soomest, Eestist, Lätist ja Leedust töötavad välja, katsetavad ja viivad ellu integreeritud lahendusi plasti vähendamiseks kõigil asjakohastel tasanditel. Lahendusi testivad omavalitsused linna strateegilisel otsustus- ja tegevustasandil, linnaasutused ja koolid oma igapäevategevuses, ettevõtted, kes kasutavad või tarnivad pakendatud kaupu, toodavad, müüvad või käitlevad plastpakendeid ja pakendijäätmeid ning elanikud, kes peavad oma ühekorraplasti tarbimist oluliselt muutma.

Lahendused koos koolitusmaterjalidega tehakse kättesaadavaks teistele kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele ja muudele huvirühmadele BaltiPlasti plastijäätmete platvormil.

Partnerid

 • Hamburg University of Applied Sciences (Saksamaa)
 • Helsinki linn (Soome)
 • Tallinna linn (Eesti)
 • Kaunase omavalitsus (Leedu)
 • Västerås omavalitsus (Rootsi)
 • Valmiera omavalituss (Läti)
 • Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (Eesti)
 • Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) (Eesti)
 • Kaunas University of Technology (Leedu)
 • Daugavpils omavalitsus (Läti)
 • Union of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission (Soome)
 • Baltic Environmental Forum Germany (Saksamaa)
 • Baltic Environmental Forum Latvia (Läti)
 • Keep Sweden Tidy (Rootsi)
 • Swedish Consumers Association (Rootsi)
 • Environmental Center for Administration and Technology (ECAT) (Läti)
 • Coalition Clean Baltic (Rootsi)
 • Plastic-Free City, KuBus e.V. (Saksamaa)

Rahastus

Seda projekti rahastab Interreg Läänemere piirkonna programm 2021-2027.

SEI Tallinna projektitiim

Harri Moora

Head of Unit, Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Piret Kuldna

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Ingrid Varov

Junior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.