Forskare vid SEI har nu färdigställt den senaste analysen avseende Sveriges investeringar, enligt metodik från Energy Policy Tracker. Analysen avser de investeringar som beslutats av Sveriges riksdag sedan COVID-19-pandemin bröt ut i mars, och avser investeringar med koppling till energi, bostäder och transporter.  Den avser inte de satsningar som presenterats i regeringens höstbudget, då de ännu inte är beslutade av riksdagen.

Övervikt på fossil energi

Resultatet av analysen visar att en stor andel (66%) av Sveriges återhämtningspaket för COVID-19 hittills satsats på åtgärder som främjar fossil energi, främst inom flygbranschen. Totalt har den svenska regeringen antagit energirelaterad lagstiftning i samband med COVID-19 uppgående till 15,24 miljarder kronor.

10, 1 miljarder kronor av investeringarna kopplade till energi, bostäder och transporter, satsas på verksamheter som främjar fossil energi enligt nedan. 5,14 miljarder kronor satsas på ” åtgärder inom förnybar energi. Slutsatsen är att endast 34% av COVID-relaterade investeringar som hittills gjorts satsas på klimatsmarta åtgärder.

Satsningar fossil energi

 • Fossil ovillkorlig: 5,1 miljarder kronor inklusive kreditgarantier till svenska flygbolag, stöd till regionala flygplatser, samt ytterligare investeringar i väginfrastruktur.
 • Fossilt villkorat: 5 miljarder kronor för ”rekapitalisering” av SAS under förutsättning att flygbolagen minskar sina utsläpp med 25% redan 2025 istället för 2030.

Satsningar som inkluderar förnybar energi

 • Åtgärder inom förnybar energi ovillkorlig: 200 miljoner kronor för att stödja solcellsutrustning. I propositionen nämns ”bemyndiganderamen för solceller höjs med 200 miljoner kronor för 2020, vilket beräknas öka utgifterna med 100 miljoner kronor per år 2021 och 2022.”
 • Åtgärder inom förnybar energi villkorat: 4,94 miljarder kronor för att bland annat stödja kollektivtrafiksektorn i hanteringen av intäktsförlust på grund av COVID-19 och ytterligare investeringar i järnvägssektorn. (“Rent villkorat” enligt Energy Policy Tracker, är utgifter i sektorer som stödjer övergången från fossila bränslen, men är ospecificerade över genomförandet av lämpliga miljöskydd.)

Utöver satsningarna ovan har riksdagen antagit följande lagstiftning som fortfarande väntar på godkännande från EU-kommissionen:

 • Fossilt ovillkorligt: ​​3,15 miljarder kronor för ett kapitaltillskott i Swedavia
 • Rent villkorat: 200 miljoner kronor i ytterligare stöd för godstransporter på järnväg

Som jämförande exempel är cirka 14,19 miljarder kronor avsedda att användas bara på väginfrastruktur i år enligt regeringens ursprungliga budget för 2020.

SEI analys visar att om satsningarna i regeringens budget för 2021 tas påverkas resultatet avsevärt. Där föreslås större investeringar inom förnybar energi jämfört med fossil energi.

Analysen tar endast hänsyn till antagna ändringar i regeringens ursprungliga budget för 2020. Kategorierna som anges ovan är enligt metodiken som används i Energy Policy Tracker.

Viktig information

Analysen avser inte investeringar i hälso- och sjukvård.

Höstbudget och föreslagna men ej antagna budgetar är inte inkluderade i analysen. Om höstbudgeten antas visar SEI analys att resultatet påverkas avsevärt, då blir det en övervikt på investeringar i förnybar energi.

Om Energy Policy Tracker

Databasen Energy Policy Tracker lanserades i juli 2020 och innehåller data för över 30 länder. Data för G20-länderna kommer att lanseras den 9 november 2020. Läs mer om projektet.

Organisationer som lanserat Energy Policy Tracker

SEI samarbetar med följande partners:

 • The International Institute for Sustainable Development (IISD ),
 • Institute for Global Environmental Strategies (IGES ),
 • Oil Change International (OCI ),
 • Overseas Development Institute (ODI ),
 • Columbia University  in New York City, Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS ),
 • Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ,
 • Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC ),
 • Institute for Climate Economics (I4CE ),
 • Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM ),
 • Legambiente ,
 • REN21  and The Australia Institute (TAI )