Selleks luuakse koostöös ametnike, linnaplaneerijate ja linnaelanikega andmete- ja osaluspõhine planeerimismudel, mida testitakse esmalt rohealade kavandamisel Tallinnas ja Helsingis.

Läbi rohealade võrgustiku laiendamise ja looduspõhiste lahenduste rakendamise on võimalik linnades parandada kliimamuutustega kohanemise võimekust ja ühtlasi ka linnaelanike tervist.

Tallinnas on projektiala 13,5 kilomeetri pikkune linnaruumikoridor ehk Putukaväil – liigirikas niiduilmeline looduskeskkond, linnaosade vaheline rohekoridor ja liikumisruum inimestele , mis läbib 6 linnaosa.

B.Greeni projekti rahastab Kesk-Läänemere programm. Projekt kestab 1.02.2020 kuni 31.12.2022.

Projekti juhtpartner on Helsingi linna innovatsiooniettevõte Forum Virium Helsinki , partnerid Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakond ja SEI Tallinn.

Külasta projekti kodulehte https://bgreen-project.eu/ 

Linnaelanike uuring

2021. aastal viidi Tallinnas ja Helsingis läbi uuring, mis keskendus kahele projektiga seotud alale: Kalasatama piirkond Helsingis ja Putukaväil Tallinnas. Uuringu eesmärk oli kaardistada Helsingi ja Tallinna elanike hoiakud ja arusaamad rohelise infrastruktuuri planeerimise ning erinevate kaasamismeetodite kohta.

Uuringu tulemused