Läbi rohealade võrgustiku laiendamise ja looduspõhiste lahenduste rakendamise on võimalik linnades parandada kliimamuutustega kohanemise võimekust ja samaaegselt parandada ka linnaelanike tervist.

B.Green projekti on INTERREG Keskläänemere programmi poolt rahastatud ning projekti kestvus on kolm aastat veebruarist 2020. Projekti koordinaatoriks on mitte-tulunduslik Helsingi linna alla kuuluv innovatsioonifirma Forum Virium Helsinki ning projekti partneriteks lisaks Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja SEI Tallinn.