Eestis hakati Green Key märgist välja andma 2001. aastal ning tänase seisuga on märgisega liitunud ca 20 ettevõtet. Green Key märgist omavate ettevõtete nimekiri on kättesaadav kodulehel puhkaeestis.ee . Green Key rahvusvaheline koordinaator on FEE (Foundation for Environmental Education)  ja ametlik esindaja ning märgise väljaandja Eestis EASi turismiarenduskeskus . Alates 2014. aastast on märgise tegevusi Eestis koordineerinud SEI Tallinn. Green Key märgist antakse majutusasutustele, konverentsikeskustele, turismiatraktsioonidele (nt muuseumid, teemapargid jne) ning restoranidele.

Green Key eesmärgid Eestis on:

  • Suurendada keskkonnaalast teadlikkust turismisektoris
  • Suurenda Eesti majutusettevõtete konkurentsivõimet
  • Pakkuda külastajatele kvaliteetset majutusteenust

Green Key-ga Eestis liitunud ettevõtted kujundavad ettevõtte keskkonnapoliitika, seavad keskkonnaga seotud eesmärke ning täidavad märgisega seotud kohustuslikke kriteeriume. Kriteeriumid on seotud majutusettevõtte säästlikuma ressursikasutusega (nt. elekter, küte, vesi, jäätmed, puhastus), Eestimaist päritolu toiduainete kasutamisega hotelli restoranis ning looduse ja kohaliku kultuuripärandiga seotud tegevuste propageerimisega oma piirkonnas.

Green Key märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon:

  • kujundama oma keskkonnapoliitika;
  • seadma keskkonnamõjude vähendamise eesmärgid ja koostama nende saavutamise tegevuskava;
  • täitma Green Key kriteeriume;
  • saatma elektroonilise taotluse.

Kui ettevõte on vajalikud tegevused läbi viinud ja vastab kõigile kohustuslikele kriteeriumitele, teeb ta taotluse märgise saamiseks, Kõigile esmastele taotlejatele tehakse ettevõttes/organisatsioonis kohapealne ülevaatus, et veenduda vastavuses Green Key kriteeriumitele. Green Key diplom omistatakse üheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks. Märgist pikendatakse kas saadetud dokumentide esitamise alusel (vajalikud dokumendid on keskkonnategevuskava ning elektri- ja veetarbimiseandmed) või tehakse lisaks ka kohapealne ülevaatus (teisel aastal ja siis iga kolme aasta järel).

Lisainformatsiooni Rohelise Võtme taotlemise kohta: greenkey@sei.org

Loe lisa Green Key märgise taotlemise kohta ka Puhka Eestis kodulehel.