Eestis hakati Rohelise Võtme märgist välja andma 2001. aastal ning tänase seisuga on märgisega liitunud 23 majutusettevõtet. Rohelise Võtme rahvusvaheliseks koordinaatoriks on FEE (Foundation for Environmental Education) ja Eestis EASi turismiarenduskeskus. Alates 2014. aastast on märgise väljaandjaks SEI Tallinn.

Rohelise Võtme eesmärgid Eestis on:

  • Suurendada keskkonnaalast teadlikkust turismisektoris
  • Suurenda Eesti majutusettevõtete konkurentsivõimet
  • Pakkuda külastajatele kvaliteetset majutusteenust

Rohelise Võtmega Eestis liitunud majutusettevõtted kujundavad ettevõtte keskkonnapoliitika, seavad keskkonnaga seotud eesmärke ning täidavad märgisega seotud kohustuslikke kriteeriume. Kriteeriumid on seotud majutusettevõtte säästlikuma ressursikasutusega (nt. elekter, küte, vesi, jäätmed, puhastus), Eestimaist päritolu toiduainete kasutamisega hotelli restoranis ning looduse ja kohaliku kultuuripärandiga seotud tegevuste propageerimisega oma piirkonnas.

Rohelise Võtme märgise taotlemiseks peab ettevõte või organisatsioon:

  • kujundama oma keskkonnapoliitika;
  • seadma keskkonnamõjude vähendamise eesmärgid ja koostama nende saavutamise tegevuskava;
  • täitma Rohelise Võtme kriteeriume;
  • saatma SEI Tallinnale e-kirja teel märgise taotluse.

Pärast ettevalmistusperioodi tehakse ettevõttes/organisatsioonis ülevaatus, et veenduda vastavuses Rohelise Võtme kriteeriumidele. Rohelise Võtme diplom omistatakse kaheks aastaks, misjärel tuleb esitada taotlus märgise pikendamiseks ja tehakse uus kontrollkülastus.

Lisainformatsiooni Rohelise Võtme taotlemise kohta:

Triin Killing
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)
Arsenal Keskus, Erika 14, 10416 Tallinn
Tel: + 372 6276 100
triin.killing@sei.org

Lisainfot Rohelise Võtme märgise kohta Puhka Eestis kodulehel ja FEE organisatsiooni kodulehel.