Erinevad uuringud on näidanud, et konkurentsivõimelise Euroopa majanduse ja ühiskonna loomiseks on kolme põhielemendi – loovuse, disaini ja innovatsiooni kõrval haridus ehk oskuste areng tihti see puuduv lüli, mille järgi on vajadus.

Rahvusvahelise projekti Student innovation labs – a way to sustainable and socially responsible growth (INNOLABS) eesmärgiks on edendada Eesti, Läti ja Küprose ülikoolide disaini- ja innovatsioonialast haridust ning tõsta seeläbi nii üliõpilaste kui ka ettevõtete teadmisi ja innovatsioonivõimekust, panustades seekaudu nende riikide jätkusuutlikku majandusarengusse.

Projekti Eesti-poolsed partnerid on Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn).

Projekti käigus viiakse läbi järgmised tegevused:

1. Hollandi ja Taani innovatsioonilaborite ning ülikoolide disainihariduse ja tegevusmudelite parimate praktikatega tutvumine ja kogemuste vahetamine.
2. Erinevate riikide innovatsiooni- ja disainitegevuse analüüs ja vajalike metoodiliste juhendite koostamine.
3. Projektis osalevates ülikoolide juurde innovatsioonilaborite loomine, kus toimub disainiõpe läbi tiheda koostöö ettevõtete ja teadlastega.
4. Praktilisel ja probleemipõhisel õppemudelil põhinevate kursuste koostamine, mis keskenduvad jätkusuutlikkusele suunatud disainioskuste õpetamisele ülikoolides.
5. Projektide läbiviimine kursuste raames, mille käigus antakse üliõpilastele teadmisi ja praktilisi oskusi, et teostada toote/teenusearenduse protsesside erinevaid etappe alates ideede genereerimisest ja probleemide defineerimisest kuni prototüüpimise, testimiseni ja teostamiseni.
6. Projekti tegevuste ja tulemuste laialdane teavitamine.

Projekti tulemusena avati 2016. aastal Eesti Kunstiakadeemias paljudes maailma juhtivates ülikoolides kasutusele võetud innovatsiooni- ja disaniplatvorm (Design Factory), mis seob tootearenduse ja disainiõppe praktikaga, tuues kokku nii teadlased, üliõpilased kui ka ettevõtjad.

Koostöös SEI Tallinna ja EKA teaduritega töötati Eesti Kunstiakadeemias välja uus kursus „Jätkusuutlik disain “, mille käigus omandavad üliõpilased teadmised jätkusuutliku ettevõtluse toimimispõhimõtetest ning jätkusuutliku tootearenduse ja -disaini vahenditest ja meetoditest. Õppetöö oluliseks osaks on reaalsete toote/teenusearendusprojektide elluviimine. Kursus on mõeldud erinevate erialade üliõpilastele.

Projekt kestis 2016. aasta augustini. Peale Eesti partnerite osalesid projektis NHL University (Holland), Aalborgi ülikool (Taani), Küprose tehnoloogiaülikool (Küpros), Vidzeme Rakendusteaduste Ülikool (Läti) ja Foundation for Society (Läti).

Projekti toetas Euroopa Liidu Erasmus+ programm (projekti number: 2014-1-LV01-KA200-000521).

 

SEI Tallinn ja Eesti Kunstiakadeemia arendavad jätkusuutlikku disaini (09.09.2015)

Innolabs kaasab tudengid jätkusuutlike tulevikuprotsesside loomisesse (10.12.2014)

Student innovation labs