Skip navigation
SEI report

Analys av synergier och målkonflikter i Sveriges frivilliga granskning av arbetet med Agenda 2030

Denna rapport redovisar arbetet med att genomföra en systemanalys av interaktioner mellan FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) på svensk nationell nivå. Arbetet har genomförts i en deltagandeprocess där Agenda 2030-ansvariga på olika departement inom Regeringskansliet har bidragit med bedömningar av parvisa interaktioner mellan hållbarhetsmål och där forskare vid SEI har genomfört en systemanalys.

Henrik Carlsen, Nina Weitz / Published on 4 July 2021
Download  Download the report / PDF / 4 MB
Citation

Carlsen, H and Weitz, N. (2021). "Analys av synergier och målkonflikter i Sveriges frivilliga granskning av arbetet med Agenda 2030", SEI Report, Stockholm Environment Institute. https://doi.org/10.51414/sei2021.015

Northern Lights over Stockholm from Monteliusvägen

Stockholm, Sweden. Photo: Micael Widell / Unsplash.

Systemanalysen visar att framsteg på följande mål (presenterade i rangordning) har en särskilt positiv effekt på genomförandet av Agenda 2030 i Sverige:

• SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
• SDG 17 – Genomförande och partnerskap
• SDG 4 – God utbildning
• SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
• SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Trots starkt positiva effekter medför framgångarna för dessa mål även en viss negativ påverkan:

• Framsteg för SDG 11, SDG 4 och SDG 13 begränsar framsteg för framförallt SDG 6 (Rent vatten och sanitet för alla) och SDG 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).
• Framsteg för SDG 17 och SDG 16 begränsar framsteg för framförallt SDG 7 (Hållbar energi för alla), 12 (Hållbar konsumtion och produktion), 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 14 (Hav och marina resurser).

Vissa mål gynnas av att framsteg görs inom andra mål och kan av den anledningen kräva mindre direkta insatser, så länge som framsteg fortsätter att göras inom andra delar av agendan. De mål som gynnas mest är SDG 1 (Ingen fattigdom), 3 (God hälsa och välbefinnande), 5 (Jämställdhet), 9 (Hållbar industri och ekonomisk tillväxt) och 10 (Minskad ojämlikhet).

Vissa mål gynnas väldigt lite av att framsteg görs inom andra mål. De mål som gynnas minst är: SDG 6, 12, 14, 15 och 16 (Fredliga och inkluderande  samhällen). Målet SDG 16 är särskilt värt att notera, eftersom framgång för det målet har stora synergieffekter för resten av agendan.

Det finns 13 direkta målkonflikter som begränsar framsteg för sex av målen. De som begränsas är: SDG 6, 7, 12, 13, 14 och 15. Det är viktigt att genomföra åtgärder för att minimera målkonflikter, även om framsteg för samtliga mål har en sammantaget positiv påverkan på genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

Download

Download the report / PDF / 4 MB

SEI authors

Henrik Carlsen
Henrik Carlsen

Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Nina Weitz
Nina Weitz

Team Leader: Global Goals and Systems; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.