Klimatkalkylatorn är en så kallad klimatfotavtryckskalkylator som har utvecklats av Stockholm Environment Institute (SEI) och Världsnaturfonden WWF Sverige. Målsättningen med verktyget är att bidra till allmänhetens förståelse för vilken miljöpåverkan den egna livsstilen har och skapa ett större engagemang för dessa frågor och en vilja till förändring.

Denna metodbeskrivning bygger på en tidigare version av Chris West och Katarina Axelsson. Huvudförfattare till denna version är Katarina Axelsson med metodbidrag från Rok Grah och Jindan Gong.

Utforska gärna Klimatkalkylatorn här .

Rättelse: Denna version har korrigerat fel i hänvisningarna till de datakällor dokumentet hänvisar till som källorna A – J.