Skip navigation
SEI report

Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat

Käesolev käsiraamat on mõeldud tuule- ja päikeseenergia projektide arendajatele ja kohalikele omavalitsustele menetlusprotsesside mõistmiseks ja kergemaks läbiviimiseks. Käsiraamatus on käsitletud erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, asukoha valikut, keskkonnamõjude hindamist, detailplaneeringuid, projekteerimistingimusi, ehituslubasid ja võrguga liitumise lubasid.

Download  Tutvu käsiraamatuga / PDF / 5 MB

Käsiraamat valmis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel 2021. aastal kevadel.

Download

Tutvu käsiraamatuga / PDF / 5 MB

SEI authors

Merlin Rehema

Expert (Climate and Energy Programme)

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.