Käsiraamat valmis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel 2021. aastal kevadel.