Skip navigation
Other publication

Kunskapsöversikt klimatanpassning

Strävan efter ökad hållbarhet och klimatanpassning kräver en kraftig omställning av samhället, vilket i sin tur kan skapa nya risker och sårbarheter. Vi har genomfört en forskningsöversikt som svarar på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) behov av att utforska hur samhället, och särskilt området samhällsskydd och beredskap kommer att påverkas av den pågående klimatförändringen och vilka anpassningsåtgärder som behöver göras för att minska de negativa konsekvenserna i samhället.

Mathilda Englund, Abdi Mehvar, Karin André, Karina Barquet / Published on 24 January 2022
Citation

Englund, M., Mehvar, A., André, K. pcj Barquet, K. (2022). Kunskapsöversikt klimatanpassning. Myndigheten för samhällsskyd och beredskap. 51 s. ISBN: 978-91-7927-236-4. http://www.msb.se/sv/publikationer/kunskapsoversikt-klimatanpassning

Rapporten belyser hur ökad hållbarhet och klimatanpassning kan påverka samhällets motståndskraft, och identifierar negativa konsekvenser som kan uppstå genom de samhällsomställningar som behövs till följd av ett förändrat klimat.

Göteborgs Hamn, Västra Götaland, Sverige

Göteborgs Hamn, Västra Götaland, Sverige. Bild: Pom / Flickr.

Fyra frågor undersöks genom en litteraturstudie:

i) Vilka negativa konsekvenser kan uppstå i och med omställningar som görs till följd av ett förändrat klimat?;

ii) kan strävan mot ökad hållbarhet och klimatanpassning påverka samhällets motståndskraft, säkerhet och beredskap?;

iii) vilka kunskapshöjande insatser behöver myndigheter, kommuner och näringsliv?;

iv) vilka typer av beslutsstöd, verktyg, och metoder behövs för att bedöma och kvantifiera nya eller förvärrade risker samt för att stödja klimatanpassningsarbetet?

Vi sammanställer konsekvenser av felanpassning för miljö, samhälle, ekonomi, och teknik med fokus på områdena transport, energiförsörjning, hälsa, samt dricksvattens och livsmedelsförsörjning.

Studien omfattar internationell forskning inom OECD länder och zoomar in i den svenska kontexten.

SEI authors

Mathilda Englund
Mathilda Englund

Research Associate

SEI Headquarters

Karin André
Karin André

Team Leader: Cities, Communities and Consumption; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Karina Barquet
Karina Barquet

Team Leader: Water, Coasts and Ocean; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.