Rapporten belyser hur ökad hållbarhet och klimatanpassning kan påverka samhällets motståndskraft, och identifierar negativa konsekvenser som kan uppstå genom de samhällsomställningar som behövs till följd av ett förändrat klimat.

Göteborgs Hamn, Västra Götaland, Sverige

Göteborgs Hamn, Västra Götaland, Sverige. Bild: Pom / Flickr .

Fyra frågor undersöks genom en litteraturstudie:

i) Vilka negativa konsekvenser kan uppstå i och med omställningar som görs till följd av ett förändrat klimat?;

ii) kan strävan mot ökad hållbarhet och klimatanpassning påverka samhällets motståndskraft, säkerhet och beredskap?;

iii) vilka kunskapshöjande insatser behöver myndigheter, kommuner och näringsliv?;

iv) vilka typer av beslutsstöd, verktyg, och metoder behövs för att bedöma och kvantifiera nya eller förvärrade risker samt för att stödja klimatanpassningsarbetet?

Vi sammanställer konsekvenser av felanpassning för miljö, samhälle, ekonomi, och teknik med fokus på områdena transport, energiförsörjning, hälsa, samt dricksvattens och livsmedelsförsörjning.

Studien omfattar internationell forskning inom OECD länder och zoomar in i den svenska kontexten.