Towards Sustainable Waste Management in the Baltic Sea Region Countries: the contribution of universities

Artikkel näitab, kuidas ülikoolidel koos teiste teadusasutustega on oluline roll jätkusuutliku jäätmemajanduse arendamisel. Läänemere piirkonna programmist 2007-2013 kaasrahastatud projekt RECO Baltic 21-Tech on vastastikuse kasu näide: ülikoolid panustavad uuringute ja hariduse kaudu jätkusuutlikusse jäätmemajandusse ning saavad vastu huvitavaid uurimisteemasid, enesearendamise võimalusi ja üliõpilaste õppekavade rikastamise.

Teadusartikli kokkuvõte ajakirjas Progress in Industrial Ecology.