Aruandes tuuakse välja mitmeid Läänemere seisundiga seotud aspekte, sealhulgas ökosüsteemi seisund, keskkonnakoormus ja inimeste heaolu. Mõned tulemused põhinevad pikaajalise HELCOMi seire ja hindamise saavutustel, teised on avaldatud esmakordselt.

Läänemere bioloogiline mitmekesisus ja inimtegevusest tingitud survetegurid on välja toodud piirkondlikult kokkulepitud läviväärtuste alusel, tuginedes praegustele teadmistele ja olemasolevatele andmetele.

Lisaks sellele annab raport hinnangu Läänemere eutrofeerumise ja saastatuse seisundi kohta. Hinnang mereprügi, veealuse heli ja merepõhja kadule on raportis pigem kirjeldavat laadi, kuna HELCOMi põhinäitajad nendes valdkondes on veel väljatöötatamise järgus.

Raporti koostajaks on Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (HELCOM). Samuti on sinna panustanud SEI Tallinna eksperdid Tea Nõmmann ja Heidi Tuhkaneni projektide TAPAS ja SPICE raames.