Raamatus antakse ülevaade Tallinna keskkonnastrateegiast ja teistest elustiku kaitset reguleerivatest strateegilistest dokumentidest Tallinnas. Tutvustatakse rahvusvahelise linnaelustiku mitmekesisuse indeksi (Singapuri indeksi) mõõtmise tulemusi Tallinna näitel. Samuti võetakse kokku Tallinna ametnike küsitluse tulemused linna bioloogilise mitmekesisuse kaitse olukorra, takistuste ja võimaluste kohta ning tehakse ettepanekuid bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks Tallinnas.

Tutvu väljaandega: