Sverige har nyligen föreslagit ett nationellt mål för konsumtionsbaserade utsläpp. SEI lanserar nu Konsumtionskompassen som illustrerar och analyserar klimatpåverkan på kommunal nivå från hushållens konsumtion.

Sveriges utsläpp från vår konsumtion är i dag nio ton per person och år . Dessa måste minska kraftigt till omkring ett ton per person och år 2050, det globala genomsnitt som FN:s klimatpanel IPCC har fastställt vara nödvändigt för att vi ska nå Parisavtalets mål.

“Skillnaderna mellan olika kommuner är ganska små, men det finns stora skillnader mellan olika områden inom kommunerna,” säger Katarina Axelsson.

Störst är utsläppen från hushållens konsumtion i områden där medelinkomsten är hög. Verktyget visar också att det finns skillnader mellan städer och landsbygd. Där handlar det inte så mycket om storleken på klimatavtrycket utan snarare om vilken typ av aktiviteter utsläppen är kopplade till.

“Boende på landsbygden har till exempel större utsläpp kopplat till bilkörning medan boende i stan flyger mer,” säger Katarina Axelsson.

Hon ser att kommunerna har en viktig roll när det gäller att minska hushållens utsläpp eftersom de kan förse invånarna med infrastruktur och resurser som gör det lättare att ställa om. Det kan till exempel handla om att stadsplanera för att bilbehovet ska minska, erbjuda fritidsaktiviteter som inte är förknippade med stora utsläpp och om att arbeta med avfallsminimering och återbruk.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.