Skip navigation
Tool

Konsumtionskompassen

SEI har utvecklat ett digitalt verktyg, Konsumtionskompassen, som kan användas av Sveriges kommuner för att illustrera, analysera och minska utsläppen från sin konsumtion ner på postnummernivå. Verktyget har utvecklats i nära samarbete med Kalmar och Umeå kommun samt företaget InsightOne och lanserades i april 2022. 

Active

Last updated on 19 April 2024

Konsumtionskompassen

Klicka här för att använda verktyget och kartorna.

Utforska Konsumtionskompassen

SEI:s Konsumtionskompass

Konsumtionskompassen illustrerar och analyserar klimatpåverkan på kommunal nivå från hushållens konsumtion. Kompassen lanserades i Sverige i april 2022, då Sveriges regering föreslog ett nationellt mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

År 2022 var Sveriges utsläpp från vår konsumtion nio ton per person och år, inklusive utsläpp från offentlig sektor och investeringar). Dessa utsläpp måste minska kraftigt till omkring ett ton per person och år 2050, det globala genomsnitt som FN:s klimatpanel bedömer vara nödvändigt för att vi ska nå Parisavtalets mål.

Efter flera års arbete är vi otroligt stolta över att presentera Konsumtionskompassen som analyserar, visualiserar och kartlägger hushållens utsläpp från konsumtion. Konsumtionskompassen bidrar till utveckling av nya initiativ och aktiviteter inom kommunerna för att adressera klimatpåverkande utsläpp.

Katarina Axelsson, projektledare och forskare vid SEI

Video från lansering

Video: SEI / YouTube.

Höga ambitioner hos Sveriges kommuner

Flera svenska kommuner har höga ambitioner att minska sina klimatavtryck från konsumtion, implementera 2030-agendan för hållbar utveckling och uppmuntra hållbara livsstilar. Dock har de saknat utsläppsdata på lokal nivå för att effektivt kunna planera åtgärder och mäta framstegen.

SEI:s Konsumtionskompass är ett digitalt verktyg som kan användas gratis av kommuner och andra aktörer för att kartlägga sina konsumtionsbaserade utsläpp för hushåll i den egna kommunen.

Totala utsläpp per kommun och person

Totala utsläpp per kommun och person

Fler än 100 olika kategorier

Över hundra olika konsumtionskategorier omfattas av verktyget. Verktyget kan också identifiera olika hotspots för att visa var minskningsåtgärder och beteendeförändringar kan göra störst nytta.

Utsläpp från konsumtion uppdelat per kategori

Konsumtionskategorier

Grafik: Mia Shu / SEI.

Totala utsläpp per län och person

Totala utsläpp per län och person

Databas och licens

SEI:s Konsumtionskompass och dess data är skyddad under Creative Commons license: CC BY-NC-ND 4.0. © Stockholm Environment Institute 2022.

Metodik och forskning

SEI:s mångåriga erfarenhet med att utveckla beräkningsverktyg för klimatfotavtryck på olika nivåer och för olika aktörer har bidragit till utvecklingen av Konsumtionskompassen (exempelvis REAP). Projektet har utgått från de metoder och data för konsumtionsbaserade beräkningar på nationell nivå som utvecklades inom forskningsprojektet PRINCE. Dessa beräkningar har nu brutits ned och anpassats för lokal nivå.

Ytterligare projekt som har bidragit är forskningsprojektet Unlock som undersöker svenska kommuners arbete med hållbar konsumtion på kommunal nivå. Unlock har gett viktig input till den funktion av verktyget som syftar till att skapa förståelse för tänkbara styrmedel och åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. En funktion som baseras på SEI:s tidigare forskning och samarbete med Urban Sustainability Directors Network.

Läs publikationen

Team från SEI

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Derik Broekhoff

Senior Scientist

SEI US

Ylva Rylander
Ylva Rylander

Communications and Impact Officer

Communications

SEI Headquarters

Mia Shu
Mia Shu

Graphic Designer

Communications

SEI Headquarters

Om projektet

Konsumtionskompassen har utvecklats inom projektet Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå som avslutades 2022. Vid specifika frågor om Konsumtionskompassen, mejla till [email protected].

Projektet har letts av SEI och genomförts i samarbete med Umeå och Kalmar kommun samt InsightOne. Projektets har finansierats av Formas och version 1.0 lanserades i april 2022. Ny finansiering har erhållits från Formas för ytterligare utveckling av verktyget, version 2.0, projektet pågår 2023-2025.

Utforska SEI:s Konsumtionskompass

Instruktioner för att öppna kartorna

Vänligen observera att för att öppna kartorna behöver du först ladda ner dem till din filhanterare (“File explorer”) och sedan öppna dem därifrån. Samtliga värden som visas är kg CO2e per person och år.

  • County-mappen: Här illustreras hushållens klimatpåverkan från konsumtion per län.
  • Municipality-mappen: Här illustreras hushållens klimatpåverkan från konsumtion per kommun.
  • Postcode-mappen: Här illustreras hushållens klimatpåverkan från konsumtion påpostnummernivå och per kommun.
Metodsammanfattning - SEI:s Konsumptionskompass ver. 1.0 (2022)

Design and development by Soapbox.