Eftersom tillgångar i stålindustrin har lång livslängd och sektorn står för mer än 10 procent av utsläppen i Sverige, är fortsatta investeringar i fossil teknik inte ett alternativ. Alla sektorer behöver accelerera omställningen nu. Att vänta med satsningar på fossilfritt stål tills dess att all kolkraft på kontinenten är borta är oförenligt med klimatmålen och samma förhållande gäller för omställningen av stålindustrin globalt.

Hybrit har bidragit till att accelerera omställningen och tiotals andra gröna stålprojekt har nu annonserats runt om i världen. Det är rimligt att Sverige satsar på att utveckla de industrigrenar där vi är starka, för att på så sätt öka våra chanser att bli föregångare i klimatomställningen. Detta kan bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft i den nya fossilfria ekonomi som nu växer fram.

SEI:s Björn Nykvist, seniorforskare och teamledare för energi- och industriomställning samt Aaron Maltais, seniorforskare och docent i statsvetenskap, har undertecknat debattartikeln tillsammans med sex forskare från Chalmers , Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet .