Skip navigation
Press release

Sveriges energirelaterade reformer i budgeten 2021 kan ge fart åt en grön återhämtning

I juli 2020 lanserade fjorton expertorganisationer från hela världen — inklusive Stockholm Environment Institute — Energy Policy Tracker, en databas som visar fortlöpande analys av regeringars ekonomiska återhämtningspaket för covid-19 ur ett klimat- och energiperspektiv.

Published on 21 December 2020

Återhämtningspaketen efter covid-19 ger en möjlighet för länder att öka takten i omställningen till förnybar energi. Datan i Energy Policy Tracker visar dock att många länder hittills har lagt stora stöd som främjar fossil energi. G20-länderna har sammantaget hittills lagt drygt USD 240 miljarder på fossilfrämjande satsningar, motsvarande siffra för förnybart är USD 160 miljarder. 

SEI:s tidigare analys av Sveriges hittills beslutade energirelaterade återhämtningspaket visade att två tredjedelar av satsningarna främjade fossil energi. Stödet gick framförallt till flygbranschen. När nu Budgetpropositionen för 2021 är beslutad ger analysen en annan bild. Nästan alla satsningar främjar nu förnybar energi. 

Länder runt om i världen rullar ut historiska återhämtningspaket som ger oss en möjlighet att ta ett rejält kliv mot de brådskande klimatmål som länderna kommit överens om. Det är oroande att inte alla har tagit den möjligheten än. För Sveriges del innebär den nya budgeten en övervägande andel satsningar på förnybart vilket ger bättre förutsättningar för en grön återhämtning.

Åsa Persson, forskningschef och vice vd på SEI

I samband med att Sveriges riksdag antog budgeten för 2021 har forskare vid Stockholm Environment Institute nu uppdaterat den senaste analysen avseende Sveriges stöd, enligt metodik från Energy Policy Tracker. Analysen avser de stöd som beslutats av Sveriges riksdag sedan pandemin bröt ut i mars, och avser endast energirelaterade satsningar inom sektorer såsom el, bostäder och transporter.

Fler satsningar som främjar förnybar energi istället för fossil energi 

Analysen av höständringsbudgeten och Budgetpropositionen 2021 visar att reformer som främjar fossil energi motsvarar 500 miljoner kronor och reformer som främjar förnybar energi motsvarar 18,47 miljarder kronor. 

Satsningar fossil energi 2021

  • Ovillkorlig: 500 miljoner som omfattar extra stöd till vägunderhåll.
  • Villkorat: 0

Satsningar som främjar förnybar energi 2021

  • Ovillkorlig: 1,43 miljarder kronor, till exempel satsningar på solenergi, energilagring och energieffektivisering.
  • Villkorat: 17,04 miljarder kronor, till exempel satsningar på tåg, biogas och gröna kreditgarantier som motsvarar 10 miljarder kronor. Rent villkorat enligt Energy Policy Tracker, är utgifter i sektorer som stödjer övergången från fossila bränslen, men är ospecificerade över genomförandet av lämpliga miljöskydd.

69 procent av de energirelaterade satsningar som hittills gjorts främjar förnybart. 

Sammantaget har Sverige sedan pandemin utbröt beslutat om investeringar på 10,6 miljarder kronor som främjar fossil energi och 23,82 miljarder på insatser som främjar förnybart, de sistnämnda omfattar de gröna kreditgarantierna på 10 miljarder kronor. Det betyder att omkring 69 procent av de energirelaterade satsningar som hittills gjorts främjar förnybart. 

Utöver satsningarna ovan har riksdagen antagit följande lagstiftning som fortfarande väntar på godkännande från EU-kommissionen: 

  • Fossilt ovillkorligt: ​​3,15 miljarder kronor för ett kapitaltillskott i Swedavia

Kategorierna som anges ovan är enligt metodiken som används i Energy Policy Tracker. 

Viktig information 

Analysen avser inte hela budgeten utan enbart energirelaterade reformer kopplade till sektorer som el, bostäder och transport. 

Om Energy Policy Tracker 

Databasen Energy Policy Tracker lanserades i juli 2020 och innehåller data för omkring 30 länder. Läs mer om projektet. 

Organisationer som lanserat Energy Policy Tracker

The International Institute for Sustainable Development (IISD), Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Oil Change International (OCI), Overseas Development Institute (ODI), Stockholm Environment Institute (SEI), Columbia University in New York City, Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), Institute for Climate Economics (I4CE), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), LegambienteREN21 and The Australia Institute (TAI).

Twitter: #EnergyPolicyTracker

Åsa Persson
Åsa Persson

Research Director and Deputy Director

SEI Headquarters

Topics and subtopics
Energy : Fossil fuels, Renewables / Climate : Fossil fuels
Related centres
SEI Headquarters
Regions
Sweden

Design and development by Soapbox.