SEI, lanserar i slutet av april det digitala verktyget Konsumtionskompassen, som kan användas för att illustrera, analysera och minska klimatpåverkan från hushållens konsumtion på kommunal nivå. Målgrupp är kommunerna som genom verktyget ska kunna få fördjupade kunskaper och i förlängningen kunna sätta in åtgärder för att minska utsläppen.

I en intervju med Karin Tideström i Aktuell Hållbarhet säger SEI:s Ylva Rylander:

“Vi arbetar med forskningsprojekt som ska ligga i framkant. Sverige har nu föreslagit mål för för konsumtionsbaserade utsläpp och det betyder att vi måste minska utsläppen på alla områden. Då behövs den här typen av verktyg som underlättar förståelsen för hur det ser ut i kommunerna.”

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.