Skip navigation

Meist

Change language

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ehk SEI Tallinna tegevusalaks on rakendusuuringute läbiviimine, sidusrühmade kaasamine ja suutlikkuse arendamine Läänemere ja Euroopa Liidu piirkonnas. Peamisteks tegevusvaldkondadeks on keskkonnajuhtimine, poliitika mõju hindamine, loodushoid, linnade elurikkus, kliimamuutustega kohanemine, taastuvenergia, transport, ressursitõhusus, jäätmekäitlus, säästva arengu näitajad, ökosüsteemiteenuste hindamine ja turupõhiste vahendite analüüs.

2016. aasta jaanuarini kandis SEI Tallinn paralleelnime Säästva Eesti Instituut.

Kontaktid

Juhataja: Lauri Tammiste
Meediakontakt: Johanna Lehtmets
Finantsjuht: Heidi Grenman

Organisatsiooni nimi: SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

Üldinfo: info-Tallinn@sei.org
Telefon: +372 6 276 100
Aadress: Arsenal Keskus, Erika 14, 10416 Tallinn

Reg.kood: 90000966

Map to SEI Tallinn
Ava Google Maps’is

Organisatsiooniline skeem