Skip navigation

Meist

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ehk SEI Tallinna tegevusalaks on rakendusuuringute läbiviimine, sidusrühmade kaasamine ja suutlikkuse arendamine Läänemere ja Euroopa Liidu piirkonnas. Peamisteks tegevusvaldkondadeks on keskkonnajuhtimine, poliitika mõju hindamine, loodushoid, linnade elurikkus, kliimamuutustega kohanemine, taastuvenergia, transport, ressursitõhusus, jäätmekäitlus, säästva arengu näitajad, ökosüsteemiteenuste hindamine, veemajandus ja turupõhiste vahendite analüüs.

2016. aasta jaanuarini kandis SEI Tallinn paralleelnime Säästva Eesti Instituut.

Kontaktid

Juhataja: Lauri Tammiste
Meediakontakt: Johanna Lehtmets
Finantsjuht: Heidi Grenman

Organisatsiooni nimi: SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

Üldinfo: [email protected]
Telefon: +372 6 276 100
Aadress: Arsenal Keskus, Erika 14, 10416 Tallinn

Reg.kood: 90000966

Map to SEI Tallinn
Ava Google Maps’is

Organisatsiooniline skeem

SEI Tallinna nõukogu

Nõukogu kinnitab SEI Tallinna strateegilised tegevussuunad, korraldab SEI Tallinna juhtimist ning valvab juhatuse tegevuse järele.

Nõukogu liikmed:

  • Måns Nilsson, tegevdirektor, Stockholmi Keskkonnainstituut
  • Keit Kasemets, endine Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
  • Kaja Tael, Eesti kliima- ja energiapoliitika erisaadik
  • Linnar Viik, Eesti infotehnoloog ja ettevõtja
SEI Tallinna nõukogu koos SEI Tallinna juhataja Lauri Tammistega 2022. aasta mais. Foto: Anette Parksepp

SEI Tallinna põhikiri