Skip navigation

This page is also available in English

Meist

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ehk SEI Tallinna tegevusalaks on rakendusuuringute läbiviimine, sidusrühmade kaasamine ja suutlikkuse arendamine Läänemere ja Euroopa Liidu piirkonnas. Peamisteks tegevusvaldkondadeks on keskkonnajuhtimine, poliitika mõju hindamine, loodushoid, linnade elurikkus, kliimamuutustega kohanemine, taastuvenergia, transport, ressursitõhusus, jäätmekäitlus, säästva arengu näitajad, ökosüsteemiteenuste hindamine, veemajandus ja turupõhiste vahendite analüüs.

2016. aasta jaanuarini kandis SEI Tallinn paralleelnime Säästva Eesti Instituut.

Kontaktid

Juhataja: Lauri Tammiste
Kommunikatsioonijuht: Johanna Lehtmets
Protsessi- ja koostööjuht: Heidi Grenman

Lauri Tammiste

Centre Director

SEI Tallinn

Johanna Lehtmets

Communications Manager

Communications

SEI Tallinn

Heidi Grenman

Head of Operations and Collaboration

Finance

SEI Tallinn

Organisatsiooni nimi: SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

Üldinfo: [email protected]
Telefon: +372 6 276 100
Aadress: Arsenal Keskus, Erika 14, 10416 Tallinn

Reg.kood: 90000966

Map to SEI Tallinn

 Ava Google Maps’is

Organisatsiooni skeem

SEI Tallinna nõukogu

Nõukogu kinnitab SEI Tallinna strateegilised tegevussuunad, korraldab SEI Tallinna juhtimist ning valvab juhatuse tegevuse järele.

Nõukogu liikmed:

  • Måns Nilsson, tegevdirektor, Stockholmi Keskkonnainstituut
  • Kaja Tael, Eesti kliima- ja energiapoliitika erisaadik
  • Linnar Viik, Eesti infotehnoloog ja ettevõtja

SEI Tallinna põhikiri

Design and development by Soapbox.