Rotten leaf lettuce on display stand of vegetable stall

Seminar andis muuhulgas ülevaate Hollandi riigi poolt toetatud projekti „Ringse toidusüsteemi audit ettevõtetes“ tulemustest. Seminar on osa toidujäätmete vältimise ja vähendamise seminaride sarjast, millega toetatakse riiklikku toidujäätmete tekke vältimise kava elluviimist.

Veebiseminar toimus 20. oktoobril 2021 kell 10:00 – 12:00.

Üritus toimus eesti ja inglise keeles, ingliskeelseid ettekandeid eesti keelde ei tõlgitud.

Veebiseminari kava:

Ürituse korraldajad: Hollandi Saatkond Eestis, SEI Tallinn, Wageningeni Ülikool