Renskötsel i Sápmi. Foto: Mats Berg / SEI.

Renskötsel i Sápmi. Foto: Mats Berg / SEI.

Hur bra är Sverige på att respektera urfolks rättigheter inom tillståndsprövningar av nya gruvor? Kan Sverige bli ledande i världen i hur man uppnår social hållbarhet och rättvisa vid gruvbrytning inom urfolks traditionella områden?

Majoriteten av gruvdrift, prospekterings-verksamhet och planerade gruvprojekt finns i Sveriges norra region. Etableringen av nya gruvor har på senare tid lett till ökade konflikter i Sápmi i norra Sverige. Skyddet av samiska rättigheter blir därför en central fråga för den svenska mineralpolitikens legitimitet och trovärdighet.

Resultaten från flera forskningsprojekt som analyserat svensk lagstiftning och myndigheters tillståndspraxis för gruvdrift och dess effekter presenteras av:

Seminariet riktar sig till beslutsfattare, representanter för svensk gruvnäring och renskötsel, samiska och svenska politiker, forskare och andra intresserade samhällsaktörer.

Forskning om urfolks rättigheter och gruvdrift

Seminariet arrangeras inom ramen för två forskningsprojekt finansierade av Formas , ”Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i Sápmi ” och ”Syntes av olika kunskapskällor om påverkan från gruvverksamhet”.

Gruva. Foto: Mats Berg / SEI.
Gruva. Foto: Mats Berg / SEI.

Forskningsprojekten har adresserat vilken faktisk inverkan gruvverksamhet har på samisk renskötsel. Särskilt fokus har varit samebyars möjlighet till inflytande och rätt till informerat samtycke (FPIC); renskötsel som rättighet; kvalitén på konsekvensanalyser; de kumulativa effekterna som konkurrerande markanvändning orsakar; och sammantaget de konsekvenser nuvarande regelverk och myndighetspraxis har på samebyar och renskötsel.

Se inspelningen

Till YouTube

Twitter

#samiskarättigheter   #gruvbrytning   #svpol
@LTUniv  @_SLU  @SEIforskning  @Stockholms_univ

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Luleå tekniska universitet Sveriges lantbruksuniversitet Stockholms universitet  och Stockholm Environment Institute.

LTU_SLU_SEI_SU_logos