Veebikursus keskendub neljale põhiteemale, milleks on:
  • energiatõhusus
  • taastuvenergia
  • jätkusuutlik turism
  • säästev transport
Lisaks käsitletakse ühte sidusteemat, milleks on äriinnovatsioon.
Kursust on võimalik läbida endale sobival ülal loetletud teemal ning edukad läbijad saavad ka vastava tunnistuse. Kursus on saadaval eesti keeles, aga läbitav ka inglise, kreeka, hispaania, itaalia, horvaadi ja portugali keeles.
Lisainfo kursusel osalemise kohta:
Veebikursus on koostatud rahvusvahelise projekti Yenesis raames, mille eesmärgiks on luua võimalusi noortele keskkonna- ja rohemajanduse valdkonnas sisse elamiseks ja tööle asumiseks. Yenesis keskendub võimaluste loomisele saartelt pärit noortele Eestis, Kreekas, Küprosel, Horvaatias, Hispaanias, Itaalias ja Portugalis. Veebikursus on aga avatud kõikidele huvilistele kõikidest riikidest.
E-kursuse töötas välja Yenesis projekti partner Kreeka jätkusuutlike saarte võrgustik – DAFNI Network .