Skip navigation
Feature

Kampaania koolides: Kokkame Koos!

Uuringud näitavad, et igal aastal visatakse Eesti koolides ära umbes 50 autokoormatäie suurune kogus söömata jäänud toitu. Kampaaniaga „Kokkame Koos!“ soovisime olukorda parandada ja tõsta õpilaste teadlikkust sellest, kuidas vähem toitu raisata. Kampaania käigus toimusid Eesti koolides ühiskokkamised, kus õpilased valmistasid koolikokkade abiga süüa, kasutades muuhulgas eelnevast toidukorrast üle jäänud toiduaineid. Kokkame Koos! sai alguse 17. oktoobril 2018 Saue Gümnaasiumis ja kestis kuni õppeaasta lõpuni.

Published on 17 October 2018

Toidu raiskamine on probleem, mis kipub suurenema ühiskonna arenemise ja heaolu kasvamise tõttu – nii ka Eestis. Toidu tootmiseks kasutatakse ohtralt vett, põllumaad ja transpordikütuseid, sealhulgas inimeste aega ja tööjõudu. Sestap mida rohkem raiskame toitu, seda enam kurname asjatult ka keskkonda. Paraku visatakse ära suurtes kogustes toitu ka Eesti koolides.

„Meie instituudi uuringud toiduraiskamise trendide kohta Eestis on toonud välja, et keskmises koolisööklas läheb äraviskamisele 3,4 tonni toitu aastas,“ nentis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu. See teeb kõikide koolide peale kokku umbes 1000 tonni ehk 50 autokoormatäit söödavat ja kvaliteetset toitu, mis kahjuks läheb raisku. Enamiku sellest kogusest moodustab toit, mis on koolilaste toidutaldrikutel järele jäänud. Kampaaniaga „Kokkame koos!“ soovime tõsta õpilaste teadlikkust toiduraiskamisest kui probleemist ja panna neid märkama võimalusi, kuidas ise midagi ette võtta. Üks sõnum õpilastele on, et nad võtaks taldrikule just nii palju toitu, kui ära jõuavad süüa, sest alati saab toitu juurde võtta,“ lisas Piirsalu.

Samuti saab toidu raiskamist vähendada, kui söögi tegemisel kasutada eelmise toidukorra valmistamise jaoks üle jäänud toiduaineid. Seda soovimegi kampaania abil lastele õpetada. „Nii saab teha näiteks keedukartulitest kartulivormi või tahkest sepikust magusa ahjuroa. „Kokkame koos!“ eesmärk ongi üheskoos toidu valmistamisega koolikokkade juhendamisel anda lastele edasi olulisi oskusi, et nad oskaksid toiduvaldkonnas keskkonnasäästlikud olla,“ kommenteeris Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia AS-i müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson. „Toitlustame igapäevaselt peaaegu 22 000 õpilast ja kui suudame selle kampaaniaga raisatud toidu hulka vähendada ja laste teadlikkust tõsta nii koolis kui ka kodus, on tulemus juba väga hea,“ lisas Endrikson.

Projekti tegevused

  • „Kokkame Koos!“ kampaania kestis 2018. aasta oktoobrist kooliaasta lõpuni, mil toimusid ühiskokkamised 14. koolis üle Eesti. Ühiskokkamistel valmistasid õpilased kokkade abil koolisööklates eelmisest toidukorrast üle jäänud toiduainetest uusi roogasid, õppides seekaudu toitu taaskasutama.
  • Ühiskokkamistele eelnesid vestlusringid toiduraiskamisest kui probleemist, selle põhjustest, kogustest ja võimalustest toiduraiskamise vältimiseks. Vestlusringe viis läbi Evelin Piirsalu, SEI Tallinna ekspert toiduraiskamise alal.
  • Projekti jooksul valmis ka nõuannetega juhend koolidele ja toitlustajatele toiduraiskamise vähendamiseks.
  • Kooliaasta lõpul korraldati koolisööklates ülejäävate toidukoguste kaalumine, et saada kaasajastatud statistikat koolides raisku minevatest toidukogustest.

Kampaaniat viisid läbi Daily kaubamärgi all toitlustusteenust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) eksperdid toiduraiskamise vältimise alal.

Projekti rahastajad

„Kokkame Koos!“ rahastajateks olid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeerium.

Lisainfo

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Tiiu Endrikson

[email protected], 553 9016

Baltic Restaurants Estonia AS, müügi- ja turundusjuht

Juhendmaterjal koolidele:

Topics and subtopics
Land : Food and agriculture
Related centres
SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.