Koolides toimuv toitlustamine omab väga olulist rolli laste toitumisharjumuste kujundamisel sh toidu raiskamise vähendamisel. 2014. aastal läbiviidud uuringu „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes“ tulemused näitasid, et koolide toitlustamisel tekitatud
toidujäätmetest moodustab võrdlemisi suure osa toidukadu (74%). Koolides toidukao tekke peamiseks põhjuseks on laste poolt järgi jäetud toit ning toitlustamise lõpus alles jäänud valmistoit. Seega tuleks haridusasutustes toidukao vähendamisel eelkõige tähelepanu pöörata just nendele põhjustele.

2018/2019 õppeaastal koostöös Daily koolitoitlustajaga läbiviidud uuringu tulemused näitasid, et ühe toiduportsjoni kohta kokku 55 g toidukadu ehk ligi 9% ühe portsjoni kohta. Eesti koolide peale kokku teeb see 1454 tonni toidujäätmeid aastas.

Käesolev juhendmaterjali on koondatud nõuanded õpilastele, koolikokkadele ja koolides toitlustust pakkuvatele ettevõtetele, et toiduraiskamist vähendada.