Toidujäätmete ja eriti toidukao teket pole Eestis seni täpsemalt uuritud. Varasemalt esitatud teave põhineb paljus jäätmearuandluse andmetel ja sortimisuuringute tulemustel, mis siiski ei anna selget pilti, kui suures koguses toidujäätmeid toiduahela osalised tekitavad ning kui palju kasutuskõlblikku toitu ära visatakse.

Uuringuaruanne annab ülevaate 2014. aasta teises pooles tehtud toidujäätmete ja toidukao analüüsi tulemustest. Töö eesmärk oli hinnata Eesti kodumajapidamistes ning toitlustusasutustes ja -ettevõtetes tekkivate toidujäätmete ja toidukao koguseid.

Tutvu ka 2017. aastal läbi viidud uuringuga: