Eelkõige on projekti eesmärk kogemuste vahetamine ja suutlikkuse suurendamine, sealhulgas e-õppe platvormi loomine jätkusuutliku ja vastutustundliku turismi ekspertide koolitamiseks. Valmivat platvormi saavad kasutada ka turismiettevõtted, et koolitada oma töötajaid asjakohastel teemadel ning aidata juhtkonnal teha jätkusuutlikke otsuseid.

GIFT for Europe projekti e-õppe platvormi põhiidee on pakkuda ülevaadet erinevate turismiettevõtete (hotellid, restoranid, reisibürood, turistiatraktsioonid jne) keskkonnamõjust mõttekaardi vormis, mis hõlmab kõiki olulisemaid valdkondi. Erinevalt traditsioonilistest ehk nn “staatilistest” mõttekaartidest on GIFT for Europe projekti mõttekaardi erinevad komponendid (valdkonnad) vastavalt vajadusele muudetavad ja seotud matemaatiliste valemitega. See tähendab, et kasutaja tehtud valikud peegeldavad ettevõtte keskkonnategevuse taset, mis arvutatakse automaatselt. Näiteks hotellile või restoranile madala vooluhulgaga või kahesüsteemsete WC-pottide valimine võimaldab võrreldes traditsiooniliste WC-pottide kasutamisega vähendada keskkonnamõju ja säästa kulusid.

SEI Tallinn juhib projektis turismialaste juhtumiuuringute andmebaasi väljatöötamist. Selles koondatakse keskkonnajuhtimissüsteemidealased kogemused turismisektoris ja mida kasutatakse e-õppe platvormi arendamisel. SEI Tallinn panustab ka mitmetesse teistesse tegevustesse (sh turismialaste haridusasutuste ja ettevõtete vajaduste analüüside teostamine, turismisektoris kasutatavate parimate praktikate kogumine ning e-õppe platvormi ja koolitusprogrammi väljatöötamine).

Projekt põhineb varasematel SEI Tallinna kogemustel ja koostöös mitmete Euroopa partneritega rahvusvaheliste projektide raames loodud vahenditel nagu MOVE-IT ja Ecotoolkit.

SEI Tallinna partneriteks Gift for Europe projekti raames on The Centre for Inclusive Education (CIE) (projekti koordinaator, Bulgaaria), Ecosystem Europe , The Vocational school for tourism “Mihalaki Georgiev” – Vidin (Bulgaaria) ja Context Learning (Soome).

Lisainformatsiooni projekti tegevuste ja projektis osalemise kohta saab projekti kodulehelt: