SEI Tallinn korraldas koostöös Riigikantselei ja säästva arengu komisjoniga 8. novembril 2016 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Säästva arengu foorumi 2016: Toit ja kliimamuutus.

Foorumi eesmärk oli laiemalt teadvustada toidutootmise ja -tarbimise ning kliimamuutuse vastastikust mõju ja selle mõju vähendamise võimalusi.

Nagu tavaks on saanud, anti foorumil üle auhinnad ettevõtjatele, kelle tegevus on kaasa aidanud loodusvarade säästvale kasutamisele. Seekordse auhinnaga “Kliima Sõber 2016” tunnustati aktsiaseltsi Rimi Eesti Food, Eesti Toidupanka ja Koplimäe Mahetalu.

Foorumi esinejate hulgas oli rahvusvaheliste organisatsioonide ja võrgustike esindajad (ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon – FAO , elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste valitsustevaheline koostöökogu – IPBES , Rootsi rahvusvaheline põllumajandusvõrgustik – SIANI ), SEI Tallinna eksperdid jt.