Publikatsioonis võrreldakse aastatel 2015–2021 Euroopa roheliseks pealinnaks (ERP, European Green Capital – i.k.) kuulutatud linnade keskkonnanäitajaid 12 valdkonnas esmalt omavahel ja siis Tallinna vastavate näitajate suhtes. Seejärel tuuakse esile tegevused, mis iseloomustavad kõiki eesrindlikke linnasid ja mille elluviimine on tinglik lävend ERP finaali pääsemiseks. Samuti on publikatsioonis toodud välja näited ja initsiatiivid, mida ERP laureaadid on rakendanud ja mille rakendamist võiks Tallinn kaaluda. Töö lisas on ka võrdlev ingliskeelne väljavõte seitsme uuritud ERP laureaadi taotlusest 12 keskkonnavaldkonna lõikes.

Uuringus vaadeldi seitset Euroopa Rohelise Pealinna laureaati:

  • Bristol (ERP laureaat aastal 2015)
  • Ljubljana (2016)
  • Essen (2017)
  • Nijmegen (2018)
  • Oslo (2019)
  • Lissabon (2020)
  • Lahti (2021)

Seitsme Euroopa rohelise pealinna võrdlus valmis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel.Töö autorid on SEI Tallinna eksperdid Kaidi Kaaret, Kristel Nõges ja Kaja Peterson.