Skip navigation
SEI report

Transpordi ja liikuvuse stsenaariumid. ENMAK 2030+

Published on 8 December 2017
Download  4531 / PDF / 2 MB
Viimastel aastatel on tehtud üksikuid transpordipoliitika stsenaariumianalüüsile põhinevaid uuringuid (nt Säästva transpordi raport, Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050, Taani konsultatsioonifirma Ea Analysis transpordistsenaariumid ENMAK 2030 raames, rahvusvaheliste konventsioonidega seotud riiklikud aruanded).
See transpordistsenaariumide analüüs koos ENMAK 2030 raames valminud Eesti transpordi ja liikuvuse energiasäästupotentsiaali uuringuga on seni teadaolevalt detailseim Eesti transpordisüsteemi energiakasutuse uuring, mis võrreldes varasemate töödega vaatleb 20 meetme mõju transpordinõudlusele, transpordi energiatarbimisele ning stsenaariumidega seotud transpordisüsteemi kogukuludele.
Transpordi stsenaariumianalüüsiga jätkati ENMAK 2030+ raames alustatud Taani konsultatsioonifirma Ea Energy Analyses Eesti energiamajanduse STREAM mudelil põhinevate stsenaariumide ning transpordi energiasäästupotentsiaali uuringu töid.
Download

4531 / PDF / 2 MB

Topics and subtopics
Air : Transport
Regions
Estonia

Design and development by Soapbox.