Skip navigation
Media coverage

Det svenska biståndet måste agera kraftfullare för att utrota hunger

WFP delivers food to North Darfur IDP Camps. UN Photo/Albert González Farran, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Inför utdelningen av Nobels fredspris lyfter forskare inom programmet Agriculture for Food Security 2030 vikten av att Sverige satsar mer bistånd till småskaligt jordbruk. ”Katastrofbistånd räddar liv vid akut nöd, men utrotar inte hunger”, skriver de i Omvärlden.

Ivar Virgin / Published on 11 December 2020
Media coverage contact

Anneli Sundin / anneli.sundin@sei.org

Det senaste fem åren har antalet undernärda människor i världen har ökat och ligger idag på samma nivåer som 2010-2011. Foto: AgriFoSe2030

I år ges Nobels fredspris till FN:s livsmedelsprogram, WFP. Viktiga insatser i att dela ut mat till hungrande människor i oroshärdar och vid katastrofer gör organisationen till en synnerligen välförtjänt mottagare av priset. Men det får oss även att reflektera över att det för 690 miljoner människor på jorden långifrån är en självklarhet att få äta sig mätta.

WFP:s  katastrofbistånd runt om i världen är naturligtvis nödvändigt för att människor ska räddas från akut hunger. Det är dock inte en uthållig strategi för att utrota hunger i världen, vilket Inge Gerremo påpekade i en debattartikel i Omvärlden den 29 oktober i år.

Läs hela artikeln i Omvärlden.

Mer om AgriFoSe2030

Design and development by Soapbox.