Samtalet leds av Eva Krutmeijer och ingår i podden “En värld i förändring ” producerad inom programmet Mistra Geopolitics.

Åsa Persson och Johanna Lissinger Peitz

Åsa Persson och Johanna Lissinger Peitz samtalar i podden “En värld i förändring”. Foto: Eva Krutmeijer.

Johanna Lissinger Peitz, Sveriges tidigare klimatförhandlare, nu ambassadör för Stockholm+50, planerar för den stora miljökonferensen Stockholm+50, som ska driva på miljö- och klimatarbetet ytterligare. Hur tänker hon kring detta?

“Agenda 2030-målen och Parisavtalet är enormt viktiga. Det nordiska samarbetet är framgångsrikt avseende internationella förhandlingar. De nordiska länderna har ett högt förtroendekapital bland andra länder, troligtvis för att vi gör verklighet av de beslut vi tagit. ”

— Johanna Lissinger Peitz, ambassadör för Stockholm+50

I podden reflekterar Åsa och Johanna över hur viktigt det är att inte missa det långsiktigt viktiga, speciellt när vi befinner oss mitt i en coronakris. De diskuterar hur de internationella klimatförhandlingarna går till och Johanna bjuder på några personliga anekdoter från sin erfarenhet som ambassadör, Sveriges tidigare chefsförhandlare och expert på Miljödepartementet.

“Att förstå samspelet mellan de viktiga ögonblicken i internationella förhandlingar och de långsiktiga trenderna är nyckeln. Viktigt att beakta vad som händer de kommande 20 åren, både avseende demografi, handel, ekonomisk struktur och vilka resurser som blir mer värdefulla. ”

— Åsa Persson, forskningschef vid SEI

Följande frågeställningar tas upp i samtalet:

  • Hur går internationella klimatförhandlingar egentligen till?
  • Hur kan vi förstå världen bättre, inte minst utifrån de osäkerheter som råder geopolitiskt?
  • Vad kan forskning, internationella förhandling och beslutsfattande lära av varandra?
  • Reflekterar de någonsin över vilka förebilder de är som kvinnor på den nivå de befinner sig?
  • När har de riktigt roligt på jobbet?
  • Varför är det viktigt att förstå hur hållbarhet och geopolitik samverkar?
Boktips från Johanna Lissinger Peitz

Johanna Lissinger Peitz rekommenderar boken ”Geografins makt” av Tim Marshall.
Johanna är ambassadör för Stockholm+50, och tidigare chefsförhandlare i klimatfrågor, där hon företrätt Sverige och EU i viktiga förhandlingar.

Boktips från Åsa Persson

Åsa Persson rekommenderar boken ”Uncharted” av Margaret Heffernan. Åsa representerar SEI i forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.