2014 oli rahvusvaheline Soome lahe aasta. Eestile oli see ka kogu Läänemere aasta. Alates juulist 2014 oli Eesti kaks aastat HELCOMi eesistuja.

Temaatilise Soome lahe aasta üldeesmärk oli rahvusvahelise koostöö tõhustamine tagamaks merekeskkonna hea seisund ja säästev kasutamine. Säästva arengu foorum 2014 oli pühendatud Läänemerele – mere säästvale kasutusele ja kaitsele. Foorum toimus 28. oktoobril Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Tallinnas.