Person headshot blank placeholder image
  • Programme Director, Senior Expert (Sustainable Development Programme)

2014 oli rahvusvaheline Soome lahe aasta. Eestile oli see ka kogu Läänemere aasta . Alates juulist 2014 oli Eesti kaks aastat HELCOM i eesistuja.

Temaatilise Soome lahe aasta üldeesmärk oli rahvusvahelise koostöö tõhustamine tagamaks merekeskkonna hea seisund ja säästev kasutamine. Säästva arengu foorum 2014 oli pühendatud Läänemerele – mere säästvale kasutusele ja kaitsele. Foorum toimus 28. oktoobril Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Tallinnas.